Urząd Stanu Cywilnego
Wpisał: Administrator   
16.04.2015.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
mgr Alicja Dobrzyńska

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

tel. (85) 650 11 64, pokój nr 16

Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania wynikające z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz zadania wynikające z innych aktów prawnych, związane ze sprawami osobowymi.

Aktualne informacje dotyczące spraw obywatelskich oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Link ponizej: