Gospodarka odpadami
Wpisał: Administrator   
21.11.2014.

Do pobrania

Opłaty w 2018 r.

Harmonogram odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej w gminie Poświętne w 2018 r. - obowiązuje_od_1.01.2018

   Informacja o dotycząca odbioru odpadów komunalnych

 

Niebezpieczne spalanie śmieci w piecach

  Harmonogram odbioru odpadów w 2017 r.

   Wzór deklaracji

 

Termin uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

   Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie-2016

 Informacja PSZOK

 Regulamin_PSZOK_Poświętne

 Stawki_opłat

Szczegółowe_zasady_segregacji_odpadów

Szczegółowe_zasady_segregacji_odpadów

Ulotka_wykaz_stawek

 Ulotka_wykaz_stawek

Instrukcja_wypełniania_deklaracji_o_wysokości_opłaty_za_gospodarowanie_

odpadami_komunalnymi_oraz_przykładowy_wzór

   Instrukcja_wypełniania_deklaracji_o_wysokości_opłaty_za_gospodarowanie_

odpadami_komunalnymi_oraz_przykładowy_wzór 

  Górne_stawki_opłat_za_odpady

  Informacja_o_podmiocie_odbierającym_odpady_ komunalne_od_właścicieli_nieruchomości

   Informacja_o_podmiocie_odbierającym_odpady_komunalne_od_właścicieli_nieruchomości

Zgłoszenie_zbiornik_bezodpływowy

Zgłoszenie_zbiornik_bezodpływowy