Doradztwo dla rolników
Wpisał: Administrator   
24.06.2014.


Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Białymstoku

Dyżur pełni Jarosław Bartłomiejczuk

we wtorki  w godz. 8.30 - 14.30

w Urzędzie Gminy w Poświętnem, pokój nr 5

tel. 604 773 755

W ramach dyżuru prowadzone jest:

- doradztwo indywidualne;
- pomoc przy sporządzaniu wniosków o fundusze strukturalne UE do Agencji Restrukturyzacji
  i Modernizacji Rolnictwa;
- sporządzanie planów i wniosków rolnośrodowiskowych;
- wypełnianie wniosków o płatności bezpośrednie;
- organizacja i prowadzenie szkoleń dla rolników.