Parafie
Wpisał: Administrator   
23.08.2007.

Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego w Poświętnem.

Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Poświętnem

 

                 
Kościół filialny pw.  MB Nieustającej Pomocy   w Brzozowie Starym                                            Kościół filialny pw.   św. Maksymiliana M. Kolbego w Daniłowie Dużym                     

                                        


 

18-112 Poświętne 16
tel. (085) 650 13 89

 

Proboszcz: Ks. Andrzej Borkowski
Wikariusz: Ks. Jan Szczubełek

Msze św.
w niedzielę:

w Poświętnem 9.00, 12.00;
w Daniłowie Dużym 10.30
w Brzozowie Starym 10.30

w dni powszednie w Poświętnem 7.30.

Odpusty: Przemienienia Pańskiego, Niepokalanego Poczęcia NMP.

Rys historyczny.

W 1486 roku zbudowano w Poświętnem kościółek - kaplicę, przy którym zamieszkał ksiądz bez uprawnień proboszcza. Poświętne w tym czasie było filią parafii w Surażu i tam wierni musieli udawać się w celu zawarcia małżeństwa. Nie jest także pewne, czy ów ksiądz obsługiwał tylko kościółek filii, czy też do jego obowiązków należała obsługa przyległych doń terytoriów.

Parafia poświączińska lub poświączieńska – tak nazywana w ówczesnych dokumentach, na początku XVI wieku graniczyła na północnym zachodzie z parafią sokołowską, na zachodzie z jabłońską, na południu z parafiami domanowską i topczewską. Na północnym wschodzie graniczyła z parafią płońską, zaś na południowym wschodzie z suraską. Poświętne było w większości parafią drobnoszlachecką. Spośród 26 jej wsi siedemnaście należało właśnie do tej kategorii. Znajdowały się wśród nich szlacheckie wsie gniazdowe, takie jak Brzozowo, Dzierżki, Kamieńskie, Grochy, Gołębie.

Samodzielna parafia p.w. Przemienienia Pańskiego została erygowana w Poświętnem 16 marca 1808 roku, gdyż po pokoju tylżyckim Suraż znalazł się w Cesarstwie Rosyjskim, a Poświętne należało do Królestwa Polskiego. W historii parafii istniało kilka kościołów drewnianych, a obecny murowany został wybudowany staraniem księdza proboszcza Józefa Butanowicza w 1906 roku, zaś konsekrowany 3 maja 1938 roku przez Biskupa łomżyńskiego Stanisława Łukomskiego. Kościół zbudowany jest w stylu neogotyckim, z cegły, nietynkowany, trójnawowy, o długości 51 m, szerokości 28 m, wysokość do sklepienia 16 m z wieżą o wysokości 51 m. W świątyni są trzy ołtarze. W głównym znajduje się figura Przemienienia Pańskiego, a nad nią figura przedstawiająca Boga Ojca i kulę ziemską. W lewym ołtarzu bocznym jest obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, zaś w prawym nowy obraz Świętego Antoniego Padewskiego. Ołtarze i obrazy pochodzą z okresu budowy kościoła.

W latach osiemdziesiątych XX wieku, staraniem księdza kanonika Bolesława Garbowskiego, został przeprowadzony remont kościoła oraz wykonano nowy parkan wokół świątyni, zbudowano także dwie kaplice dojazdowe: w 1983 w Daniłowie Dużym roku i w 1987 roku w Brzozowie Starym, które pobłogosławił Biskup łomżyński Juliusz Petz. Na obszarze parafii, w odległości 0,5 km od świątyni, znajduje się też cmentarz grzebalny.

Obecnie do parafii Poświętne należą wsie Brzozowo Antonie, Brzozowo Chabdy, Brzozowo Chrzczony, Brzozowo Chrzczonki, Brzozowo Korabie, Brzozowo Muzyły, Brzozowo Panki, Brzozowo Solniki, Brzozowo Stare, Chomizna, Daniowo Duże, Daniłowo Małe, Dzierżki, Dzierżki Ząbki, Gąsówka Oleksin, Gąsówka Stara, Gołębie, Grochy, Kamińskie Jaśki, Kamińskie Ocioski, Kamińskie Pliszki, Kamińskie Wiktory, Poświętne i Zdrody Stare. Od 1919 roku posługę duszpasterską w parafii Poświętne wypełniali proboszczowie: ks. Edward Sasinowski (1919 - 1930), ks. Jan Idźkowski (1930 - 1947), ks. Aleksander Drozd (1947- 1966), ks. Kazimierz Łupiński (1966 - 1975), ks. Bolesław Garbowski (1975 - 1998),
ks. Fabian Piotrowski (1998- 2008), ks. Jarosław Chojnowski (2008 - 2014),a od roku 2014 tę funkcje pełni ks. Andrzej Borkowski.


Parafia p.w. Świętej Anny w Pietkowie.

18-112 Poświętne
tel. (085) 650 15 76

Proboszcz: Ks. Tadeusz KACZYŃSKI

Msze św.

w niedzielę: 9.00, 11.30;
w dni powszednie: 7.30

Odpusty: św. Anny, św. Antoniego Padewskiego.

Rys historyczny.

Jedną z większych miejscowości na terenie gminy Poświętne i za-razem siedzibą parafii jest Pietkowo z przyległymi wsiami Pietkowo II, Gabrysin i Turek. Pierwsze wzmianki o Pietkowie pochodzą z XVI wieku, kiedy to wspomniane było ono w 1569 roku jako zaścianek szlachecki zamieszkały przez Stanisława Pietkowskiego. Na początku XVI wieku stanął we wsi młyn na rzece Lizie oraz drewniany dwór szlachecki, a w 1522 roku bracia Baltazar i Mikołaj Pietkowscy ufundowali kościół drewniany i jest to data, którą uznaje się za początek istnienia parafii rzymskokatolickiej w Pietkowie. Dzięki Pietkowskim rozwinęły się też przyległe miejscowości oraz istniejący do dziś kompleks stawów w pobliżu dworu. W XVIII wieku powstał także piękny park dworski, którego resztki zachowały się do dzisiejszych czasów.

W 1762 roku Leon Kuczyński, podkomorzy ziemi drohickiej, podówczas dziedzic dóbr pietkowskich, zbudował nowy, drewniany kościół, gdyż poprzedni uległ zniszczeniu z powodu upływu czasu. W 1930 roku tę świątynię zniszczył pożar, jednak dzięki staraniom ówczesnego proboszcza Antoniego Puchalskiego i wysiłkowi parafian, został wybudowany nowy murowany kościół pod wezwaniem Świętej Anny. Kościół ten konsekrowany został 1 maja 1938 roku przez Biskupa łomżyńskiego Stanisława Łukomskiego.

Bezpośrednio przed 1939 rokiem wieś Pietkowo należała kolejno do Komarów, Krasickich i Starzeńskich. W okresie międzywojennym dwór hrabiny Krasickiej wykorzystywany był jako luksusowy pensjonat. Jednak podczas okupacji dwór został rozebrany, zachowały się tylko resztki okazałego parku.

Obecny kościół zbudowany jest w stylu zbliżonym do baroku, z cegły, tynkowany, trójnawowy, o długości 24 m, szerokości 15 m, wysokość do sklepienia 11 m z małą wieżyczką na środku dachu głównego. W świątyni są trzy ołtarze, główny murowany i boczne drewniane. W głównym ołtarzu znajduje się kopia obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej sprowadzona z Wilna w 1938 roku. Jako zasłona tego obrazu służy wizerunek Matki Boskiej z dwojgiem dzieci niosących kwiaty polne. W lewym ołtarzu bocznym jest gipsowa figura Świętego Antoniego, a u góry na ścianie wisi obraz Serca Jezusa Króla. W prawym ołtarzu bocznym umieszczono obraz Chrystusa wiszącego na krzyżu, a obok na ścianie namalowany jest fresk przedstawiający Matkę Boską i Świętego Jana Ewangelistę. Parafia posiada w swoich zbiorach zabytkową monstrancję z XVIII wieku.

Przy kościele mieści się plebania drewniana, wybudowana około 1762 roku staraniem ówczesnego dziedzica Pietkowa, która została wpisana do rejestru zabytków. Na obszarze parafii, oddalony od kościoła o 0,5 km, znajduje się cmentarz grzebalny. Parafia obsługuje miejscowości: Pietkowo, Pietkowo II, Gabrysin, Józefin, Marynki, Turek, Wilkowo Nowe, Wilkowo Stare i Wołkuny. Od 1925 roku posługę duszpasterską wypełniali proboszczowie: ks. Eugeniusz Gosiewski (1925 - 1930), ks. Antoni Puchalski (1930 - 1938), ks. Antoni Godlewski (1938 - 1946), ks. Wacław Grzegorz Zajkowski (1946 - 1948), ks. Lucjan Godlewski (1948 - 1972), ks. Józef Przekop (1972 - 1973), ks. Józef Bagiński (1973 -1993), ks. Stanisław Mikucki (1993 - 2006), a od 2006 roku tę funkcję pełni Tadeusz Kaczyński.