Kultura
Wpisał: Administrator   
23.08.2007.

Działalność kulturalną na terenie gminy prowadzą kluby i świetlice wiejskie, biblioteki szkolne oraz gminna biblioteka publiczna


 

Kluby i świetlice wiejskie.

W latach siedemdziesiątych XX wieku każda właściwie wieś mogła pochwalić się prężną działalnością kulturalną, która brała się przede wszystkim z potrzeby serca i ducha. Odbywały się tam wiejskie spotkania z kulturą, przyjeżdżało tez kino objazdowe. W obecnych czasach, kiedy każdy ma w domu telewizor, czy nawet komputer, w wiejskich klubach odbywają się zajęcia sportowe. Organizuje się w tych pomieszczeniach uroczystości rodzinne typu: chrzciny, wesela, przyjęcia komunijne. Na terenie gminy Poświętne kluby i świetlice wiejskie zlokalizowane są w miejscowościach: Brzozowo Panki, Brzozowo Stare, Grochy, Kamińskie Jaśki, Liza Nowa, Liza Stara, Poświętne, Wilkowo Stare oraz Zdrody Nowe.


Biblioteki szkolne. Biblioteki szkolne prowadzą swoją działalność przy szkołach wszystkich typów w oparciu o ustawę o systemie oświaty, która zobowiązuje każdą szkołę publiczną do zapewnienia uczniom i nauczycielom możliwości korzystania z biblioteki szkolnej. Każda szkoła ma obowiązek prowadzenia biblioteki, gdyż służy ona realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Biblioteki szkolne, oprócz tego, że gromadzą, opracowują i udostępniają wszelkie materiały biblioteczne oraz podręczniki, prowadzą także działalność upowszechniającą czytelnictwo, organizując konkursy czytelnicze, wystawy tematyczne, gazetki okolicznościowe, lekcje biblioteczne, wycieczki do innego typu bibliotek. Ze względu na trudności finansowe, nie posiadają zbyt bogatych księgozbiorów, dlatego też prowadzą wypożyczenia międzybiblioteczne.


 

Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem.

tel. 504 926 534
e-mail:
gbp.poswietne@wp.pl

Informacje dotyczące działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem można uzyskać na stronie internetowej biblioteki: http://gbpposwietne.vipserv.org/