Oświata
Wpisał: Administrator   
23.08.2007.

Na terenie gminy funkcjonują szkoły:

Zespół Szkół w Poświętnem, w skład którego wchodzą:

Gimnazjum w Poświętnem - strona www: http://gimpos.webpark.pl
Szkoła Podstawowa w Poświętnem
Sekretariat tel: (085) 650-13-60

DYREKTOR
Bożena Brzozowska

WICEDYREKTORZY:
Roman Skrzypiec
Krystyna Skorupska

KIEROWNIK D/S GOSPODARCZYCH
Zygmunt Sasinowski

PRACOWNICY OBSŁUGI
1. Zofia Falkowska – główna księgowa
2. Elżbieta Pietryńczak – sekretarz
3. Teresa Modzelewska – intendent- kucharz
4. Renata Grochowska – pomoc kuchenna
5. Andrzej Osmólski – robotnik gospodarczy
6. Iwona Pasternak
- pomoc nauczyciela/dowóz
7. Anna Makarewicz - pomoc nauczyciela/dowóz
8. Leszek Kamiński - kierowca
9. Sławomir Grabowski - kierowca

Gimnazjum w Poświętnem

NAUCZYCIELE

1. Leszek Warakomski
2. Jadwiga Łupińska
3. Wioletta Gołaszewska
4.
Danuta Kamieńska
5. Grażyna Żochowska
6. Henryk Żochowski
7. Marta Jaworska
10. Wiesław Gołębiewski
11. Marianna Łapińska
12. Piotr Sobieszczak
13. Monika Mnich
14. Renata Deptuła
15. Adam Mościcki

16. Justyna Żoch
17. ks. Jan Szczubełek


Szkoła Podstawowa w Poświętnem

NAUCZYCIELE

1. Czesława Żochowska
2. Marianna Łapińska
3. Elżbieta Borkowska
4. Elżbieta Fiedorek
5. Wiesław Gołębiewski
6. Bożena Topczewska
7. Maria Januszewicz
8. Krzysztof  Warakomski
9. Anna Jarocka

10. Marianna Bagińska
11. Renata Brzozowska
12. Krystyna Adamek
13.Jolanta Godlewska
14.
Urszula Tyszko
15. Zdzisława Wyszyńska
16. Ewa Łuba

17.
Magda Kućmierowska
18. Wiesław Jakimiec
19.
Jolanta Kamińska
20.
Krystyna Moczydłowska Młodzież uczęszczająca do szkoły w Poświętnem może uczyć się informatyki na nowoczesnym sprzęcie komputerowym.