Oświata
Wpisał: Administrator   
23.08.2007.

Na terenie gminy funkcjonuje Szkoła Podstawowa w Poświętnem  - wszelkie informacje znajduja się na stronie  www: http://www.gimpos.neostrada.pl/

Sekretariat tel: (085) 650-13-60

DYREKTOR
Bożena Brzozowska

WICEDYREKTORZY:
Wioletta Gołaszewska
Krystyna SkorupskaMłodzież uczęszczająca do szkoły w Poświętnem może uczyć się informatyki na nowoczesnym sprzęcie komputerowym.