Urząd Gminy
Wpisał: Wiesława Kruszewska   
23.08.2007.

Urząd Gminy Poświętne
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:15 – 15:15


WŁADZE GMINY

Wójt Gminy Poświętne - inż. Witold Łapiński

Wójt Gminy Poświętne

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek tygodnia
w godzinach od 8:00 do 15:30 w pokoju nr 11 w Urzędzie Gminy w Poświętnem,


Zastępca Wójta Gminy Poświętne - mgr Alfred Dobrzyński.


Skarbnik Gminy Poświętne - mgr Anna Zawadzka

                                              


Referaty i Komórki Organizacyjne

Referat Finansowo - Księgowy
   Stanowisko ds. księgowości budżetowej :  Dorota Perkowska
   Stanowisko ds. księgowości budżetowej:   Elżbieta Ożarowska
   Stanowisko ds. księgowości podatkowej:   Elżbieta Grochowska
   Stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat:   Agnieszka Kuryś
   Stanowisko ds. stypendia, akcyza, zezwolenia na alkohol:  Roksana Truskolaska

Urząd Stanu Cywilnego
    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Alicja Henryka Dobrzyńska
    Stanowisko ds  ewidencji ludności i dowody osobiste - Anna Roszkowska
RODO -
informacje
Sprawy Obywatelskie -
informacje

Radca Prawny;
   Jarosław Kazimierz Łapiński

Stanowisko do spraw dróg i gospodarki nieruchomościami
  
Tomasz Malecki

Stanowisko do spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i rolnictwa
   Karol Sienkiewicz

Stanowisko do spraw administracyjno – kancelaryjnych

  Joanna Łochnicka

Stanowisko do spraw obsługi rady gminy i kultury
   Izabela Czemierys

Stanowisko do spraw promocji gminy i informatyki
  Andrzej Suchowierski


Rada Gminy w Poświętnem:

Przewodniczący Rady - Wiesław Gołębiewski
Wiceprzewodniczący -
Paweł Tomaszewski

Radni:

 1. Stanisław Brzozowski
 2. Andrzej Dzierżek
 3. Wiesław Gołębiewski
 4. Piotr Klimaszewski
 5. Zbigniew Łapiński
 6. Łukasz Mojzel
 7. Andrzej Mucha
 8. Agnieszka Ostrowska
 9. Wojciech Feliks Roszkowski
 10. Mariusz Rzepny
 11. Marcin Maciej Stańczuk
 12. Jacek Świerżewski
 13. Elżbieta Tokarz
 14. Paweł Tomaszewski
 15. Marcin Piotr Twarowski.

 Komisje Rady

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

1. Andrzej Dzierżek - Przewodniczący

2. Piotr Klimaszewski - członek

3. Marcin Piotr Twarowski - członek

4. Wiesław Gołębiewski - członek

5. Paweł Tomaszewski - członek


Komisja Rewizyjna

1. Stanisław Brzozowski - Przewodniczący

2. Zbigniew Łapiński - członek

3. Jacek Świerżewski - członek

3. Marcin Piotr Twarowski - członek

4. Marcin Maciej Stańczuk - członek,

5. Andrzej Mucha - członek


Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy

1. Wojciech Feliks Roszkowski - Przewodniczący

2. Stanisław Brzozowski - członek

3. Andrzej Dzierżek - członek

4. Elżbieta Tokarz - członek

5. Łukasz Mojzel - członek


LISTA SOŁECTW I SOŁTYSÓW:

 1.  Brzozowo Antonie - Roszkowski Marek
  2.
Brzozowo Chabdy -
 3.  Brzozowo Chrzczony -
Kuczaba Ewelina
 4.  Brzozowo Chrzczonki -
 5.  Brzozowo Korabie -
Tokarz Elżbieta
 6.  Brzozowo Muzyły - Tomasz Pietryńczak
 7.  Brzozowo Panki -
Borecka Ewa
 8.  Brzozowo Solniki -
 9.  Brzozowo Stare - Porowska Małgorzata
10. Chomizna - Jabłońska Helena
11. Dzierżki -
12. Dzierżki Ząbki - Przybylski Bogusław
13. Gabrysin - Osmólski Andrzej
14. Gołębie - Gołębiewska Danuta
15. Grochy - Szymborski Ireneusz
16. Józefin -
17. Kamińskie Jaski - Kamiński Wojciech
18. Kamińskie Ocioski -
Mojzel Łukasz
19. Kamińskie Wiktory - Kamińska Joanna
      Kamińskie Pliszki
20. Liza Nowa - Zakrzewska Renata
21. Liza Stara - Baranowski Edward
22. Łukawica - Osiekowicz Mariusz
23. Marynki - Brzozowski Jan
24. Poświętne -
Siedlecki Aleksander
25. Pietkowo - Wilczewski Andrzej
26. Pietkowo Drugie - Pasiuk Stanisław
27. Porośl Wojsławy -
Mierzejewska Bożena
28. Porośl Głuchy - Rostkowski Aleksander
29. Turek -
30. Wołkuny - Sylpaczuk Krzysztof
31. Wilkowo Nowe - Łapiński Krzysztof
32. Wilkowo Stare - Kuryś Agnieszka
33. Zdrody Nowe -
34. Zdrody Stare - Perkowska Wanda