Instytucje
Wpisał: Administrator   
15.03.2010.

Instytucje użyteczności publicznej.

 

Ochrona zdrowia.

Ochroną zdrowia w gminie Poświętne zajmuje się Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej TOP-MEDIC, w którego skład wchodzą dwa ośrodki zdrowia: w Poświętnem i Brzozowie Starym, zapewniając mieszkańcom podstawową opiekę lekarską.

Adres : 18-112 Poświętne 11
tel. (0-85) 650 13 79

Czynne od poniedziałku do piątku 8.00 - 18.00

Lekarze:
dr Irena Dołęgowska
dr Stanisław Topczewski

Gabinet stomatologiczny:

Godziny przyjęć:

poniedziałek 9.00 - 14.00
wtorek 13.00 - 18.00
środa 9.00 - 14.00
czwartek 13.00 - 18.00
piątek 9.00 - 14.00


Opieka społeczna.

Zadania pomocy społecznej w gminach wykonują jednostki organizacyjne- ośrodki pomocy społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem

Kierownik –Alicja Kamińska

Monika Choińska –starszy pracownik socjalny

Magdalena Dera – pracownik socjalny

Monika Łapińska – referent

Aneta O)strzygało - aststent rodziny

Adres:18-112 Poświętne 21

Tel.(085) 6501310; (085) 6501113

e-mail: gopsposwietne@optinex.com.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku  715   - 1515

 

Bankowość.

Na terenie gminy funkcjonuje Oddział Banku Spółdzielczego w Łapach.

Adres: 18-112 Poświętne 38
tel. (085) 650 13 16

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7.30 - 14.00.


 

Poczta.

Usługi pocztowe na terenie gminy oferuje Urząd Pocztowy w Poświętnem.

Adres: 18-112 Poświętne 40.
tel. (085) 650 13 70


 

Apteka.

Adres: 18-112 Poświętne
tel. (085) 650 13 83

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00