OSP
Wpisał: Administrator   
19.10.2009.

Na terenie działania gminy Poświętne istnieje kilka jednostek ochotniczych straży pożarnych, które mieszczą się w Brzozowie Starym, Grochach, Pietkowie, Porośli, Poświętnem i Wilkowie.

Ochotnicza  Straż  Pożarna  w Poświętnem powstała w 1926 roku z inicjatywy mieszkańców wsi, ówczesnego Wójta Czesława Perkowskiego, księdza proboszcza Edwarda Sasinowskiego oraz Sekretarza Gminy Krygiera, który został wybrany Prezesem i organisty Sopocko, którego mianowano Naczelnikiem.

W szeregach pierwszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Poświętnem
znalazło się 15 osób:

1. Zawadzki Wiktor 
2. Mazur Kazimierz 
3. Kiełbasa Teofil 
4. Zawadzki Kazimierz 
5. Zawadzki Tomasz 
6. Pietryńczak Izydor 
7. Głowacki Stanisław 
8. Głowacki Kazimierz
9. Zawadzki Józef
10. Kiełbasa Wojciech
11. Sienkiewicz Edward
12. Wiśniewolski Aleksander
13. Fiedorek Władysław
14. Wiśniewolski Wacław
15. Sienkiewicz Jan

Wyposażenie strażaków było skromne. Hełmy, pasy, toporki, mundury, dwie drewniane beczki na kołach, pompa ręczna oraz bosaki zakupiono ze składek mieszkańców całej gminy. Ćwiczenia i musztra w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Poświętnem odbywały się zazwyczaj niedzielne popołudnia, a prowadził je organista Sopocko, który posiadał w tym kierunku przygotowanie.

Do ogłaszania alarmu służyła trąbka, a beczki z wodą stały na podwórkach strażaków Kazimierza Mazurka i Wiktora Zawadzkiego, którzy na dźwięk alarmu zakładali do beczek swoje konie, zbierali kolegów i jechali do pożaru.
W okresie międzywojennym druhowie z Poświętnego brali czynny udział w uroczystościach kościelnych oraz zawodach strażackich.

Przed II wojną światową strażacy wybudowali remizę, która mieściła się w centrum Poświętnego (przed dzisiejszym magazynem GS-u), gdzie organizowali zabawy taneczne dla mieszkańców okolicznych wsi.

Po wybuchu II wojny światowej działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Poświętnem została przerwana, gdyż okupanci sowieccy zamienili na ten czas remizę w magazyn zbożowy.

Po ustaniu działań wojennych, w latach 1945-1950, drewniana remiza została rozebrana i sprzedana. Rozpoczęto jednak budowę remizy z pustaków (na miejscu dzisiejszego sklepu GS) oraz wykopano basen przeciwpożarowy. Budynek ten nie został wykończony, a sprzęt strażacki był rozproszony i przechowywano go w domu parafialnym, u gospodarzy oraz w Mleczarni.

W 1966 roku, na walnym zebraniu, Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Poświętnem podjął uchwałę o budowie remizy, której rozpoczęcie przypadło na 1967 rok. W skład ówczesnego Zarządu wchodzili: Edward Zaręba – Prezes (równocześnie Prezes Mleczarni), Henryk Zawadzki – Naczelnik, Stanisław Siedlecki – Skarbnik oraz Henryk Komar – Sekretarz. Podczas budowy nowej remizy dużą pomoc, zwłaszcza w zakresie sprzętu transportowego, Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała od Mleczarni oraz Kółka Rolniczego, którego Prezesem był Jan Łapiński.

W latach siedemdziesiątych znacznie poprawiło się wyposażenie jednostki. W 1970 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Poświętnem otrzymała samochód gaśniczy marki Żuk, a w 1974 roku Star 29, który w 2006 roku, decyzją członków OSP, został przeznaczony na pojazd zabytkowy oraz Jelcz, który przekazano w 2005 roku do jednostki OSP w Pietkowie.

W 1976 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Poświętnem obchodziła 50 –lecie swojego istnienia i z tej okazji społeczeństwo ufundowało sztandar, który w 1994 roku został odznaczony srebrnym medalem i uroczyście poświęcony. W latach 1992-1994 przeprowadzono także remont remizy.

Od 1994 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Poświętnem działa w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym oraz uczestniczy w średnio 20 pożarach rocznie.

W 2004 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Poświętnem otrzymała od Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej samochód marki Polonez a w 2005 roku samochód marki Jelcz od Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Łapach.

W 2006 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Poświętnem obchodzi 80 –lecie swojego istnienia i liczy 34 członków. Oprócz wyjazdów do pożarów i innych zdarzeń losowych, strażacy corocznie organizują gminne zawody sportowo – pożarnicze, które gromadzą tłumy mieszkańców oraz prowadzą pokazy i pogadanki z zakresu służby pożarniczej dla dzieci z miejscowej szkoły.

Od 2004 roku OSP w Poświętnem mieści się w wyremontowanym budynku.