Wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę
Wpisał: Administrator   
28.06.2018.

Informacja dotycząca składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych
w wyniku suszy w gospodarstwach rolnych w 2018 r.

Wójt Gminy Poświętne informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie strat na obszarach dotkniętych suszą, która miała miejsce w okresie od 1 kwietnia do 20 czerwca 2018 roku na ternie gminy Poświętne.

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Poświętne (pokój nr 6) do odwołania.

W celu ustalenia średniego procenta  obniżenia rocznej produkcji w gospodarstwie zgłaszający będzie musiał podać we wniosku uprawy, w których wystąpiły szkody oraz wszystkie pozostałe inne uprawy – w oparciu o powierzchnię upraw wykazaną przez rolnika we wniosku  o dopłaty obszarowe na rok 2018.

Ponadto rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą zobowiązani są do podania podczas szacowania przez komisję - rocznej wielkości produkcji towarowej poszczególnych grup zwierząt gospodarskich oraz mleka, (jako średnia roczna produkcja ustalona na podstawie 3 ostatnich lat).

W związku z brakiem możliwości poprawy podpisanych protokołów prosimy o rzetelne wypełnienie oświadczeń zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności za rok 2018 składanym do ARIMR.

Zalączniki do pobrania:

Wniosek właściciela gospodarstwa dotyczący oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym

Oświadczenie o plonach

Oświadczenie o ilości zwierząt

Zgoda na przetwarzanie danych i informacja