Ohrona Danych Osobowych
Wpisał: Administrator   
11.06.2018.
Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rospoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

Klauzula Informacyjna o przetywarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Poświętne.