J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne


System Zbiórki Opakowań
PSORPodlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
Start
Dofinasowanie projektu dla przedszkola w Gminie Poświętne
Wpisał: Administrator   
12.10.2018.


9 października 2018 r. marszałek Jerzy Leszczyński i wicemarszałek Maciej Żywno podpisali umowy z 13 beneficjentami ( w tym z Gminą Poświętne reprezentowaną przez wójta Witolda Łapińskiego i skarbnik Annę Zawadzką) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Gmina Poświętne realizuje projekt pn.: „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Oddziałach Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem oraz wzrost kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego”.

Gmina Poświętne otrzymała dofinasowanie w kwocie 34 948,82 zł

Czytaj całość…
 
Fundusz Sprawiedliwości  dofinasowanie dla strażaków
Wpisał: Administrator   
12.10.2018.

8 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przedstawiciele Gminy Poświętne: Wójt Witold Łapiński, Skarbnik Anna Zawadzka oraz Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej w Poświętnem Karol Sienkiewicz podpisali umowę  na powierzenie realizacji zadań z Funduszem Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju sytemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.
Gmina Poświętne otrzymała dofinasowanie w kwocie 68.260,50 zł.

Czytaj całość…
 
Ubezpieczenie NNW dzieci rolników
Wpisał: Administrator   
12.10.2018.
     
Czytaj całość…
 
Odbiór odpadów zmiesszanych
Wpisał: Administrator   
11.10.2018.

INFORMACJA

Informujemy, że odbiór odpadów zmieszanych i odpadów segregowanych
w zabudowie jednorodzinnej w Gminie Poświętne w miesiącu listopadzie 2018 r.
w miejscowościach:

- Brzozowo Solniki,
Dzierżki,
- Dzierżki Ząbki,
- Gołębie,
- Grochy,
- Kamińskie Jaśki,
- Kamińskie Ocioski,
- Kamińskie Pliszki,
- Kamińskie Wiktory,
- Zdrody Nowe,
- Zdrody Stare

 

 Odpady zmieszane i segregowane będą odebrane w 

piątek w dniu

2 LISTOPADA 2018 r.

            ASTWA
Przedsiębiorstwo Usługowo Asenizacyjne

Czytaj całość…
 
BEZPIECZEŃSTWO I EDUKACJA  organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Wpisał: Administrator   
11.10.2018.

W minionym tygodniu odbyły się pierwsze zajęcia taneczne, sportowe i teatralne z projektu „BEZPIECZEŃSTWO I EDUKACJA – organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży”. Projekt dofinansowany z rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” Koordynowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Gmina Poświętne realizuje zadanie 3.1 Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży. Projekt zakłada przeprowadzenie szeregu działań wychowawczych i profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej i ich rodziców, nauczycieli i opiekunów.

Czytaj całość…
 
Przerwy w dostawie energii elektrycznej
Wpisał: Administrator   
11.10.2018.

Informujemy, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców następujących miejscowości: 

Poświętne (numery od 1 do 7) – 17.10.2018 r. w godzinach 1100- 1400

Zdrody Nowe (numery 3a, od 23 do 40)- 18.10.2018 r. w godzinach 800- 1400

Czytaj całość…
 
STANOWISKO RADY GMINY POŚWIĘTNE Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU W SPRAWIE WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH.
Wpisał: Administrator   
08.10.2018.

STANOWISKO RADY GMINY POŚWIĘTNE Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
W SPRAWIE  WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH.

W dniu 5 października 2018 r., po zakończeniu obrad XXXII Sesji Rady Gminy Poświętne, Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kamiński zwrócił się do zebranych na sali radnych, sołtysów i mieszkańców gminy o umożliwienie mu przedstawienia uwag do toczącej się kampanii wyborczej, w której to Komitet Wyborczy Ryszarda Łapińskiego przedstawia pracę i dotychczasowe osiągnięcia Rady Gminy Poświętne i Wójta Gminy Poświętne Witolda Łapińskiego w bardzo negatywnym świetle.

Treść przedstawionych uwag:

W ostatnim czasie na terenie gminy pojawiła się ulotka wyborcza kandydata na Wójta Gminy Poświętne Pana Ryszarda Łapińskiego. Zawiera ona wiele nierzetelnych i nieprawdziwych  informacji, które stawiają w złym świetle  działalność Rady Gminy Poświętne i Wójta Gminy Poświętne. Poniższe treści rozpowszechniane są również w Internecie oraz na forach społecznościowych.

Czytaj całość…
 
155  rocznica wydarzeń w Łukawicy
Wpisał: Administrator   
08.10.2018.

7 października 2018 r. odbyły się uroczystości upamiętniające tragiczne wydarzenia, które miały miejsce 155 lat temu w Łukawicy po upadku powstania styczniowego.  Uroczystości rozpoczęły się montażem poetycko - muzycznym w wykonaniu młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku. Po części artystycznej została odprawiona uroczysta Mszę Św. koncelebrowana przez  Jego Ekscelencję Księdza Biskupa prof. dr hab. Tadeusza Pikusa.

Czytaj całość…
 
Ostatnia sesja VII kadencji Rady Gminy Poświętne
Wpisał: Administrator   
08.10.2018.

5 października 2018  r. odbyła się XXXII Sesja Rady Gminy Poświętne, którą poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kamiński. Uroczysta sesja, podsumowująca VII kadencję, po raz pierwszy odbywała się w nowo wybudowanym Domu Kultury w Poświętnem.

Po otwarciu i przyjęciu porządku obrad Radni podczas sesji podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poświętne” oraz przyjęli informację o analizie oświadczeń majątkowych.

Czytaj całość…
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 91 - 108 z 1071
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws