J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne


System Zbiórki Opakowań
PSOR

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
XXII Sesja Rady Gminy Poświętne PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
31.08.2017.

29 sierpnia 2017 roku odbyła się XXII Sesja Rady Gminy Poświętne, którą poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kamiński.

Po otwarciu i przyjęciu porządku obrad Radni podczas sesji wysłuchali:

 • informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r,
 • informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne,
 • informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury -Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za pierwsze półrocze 2017 r.
 • informacji z realizacji Uchwał Rady Gminy podjętych w I półroczu 2017 r.
 • informacji z realizacji Zarządzeń Wójta Gminy podjętych w I półroczu 2017 r.

Radni podczas sesji podjęli uchwały w sprawie:

 • Programu Rewitalizacji Gminy Poświętne na lata 2016-2026,
 • wyborów uzupełniających sołtysa we wsi Kamińskie Jaski,
 • wyborów uzupełniających sołtysa we wsi Józefin,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2020,
 • zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2017 rok,
 • ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Poświętne,
 • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws