J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne

Przerwy w dostawie

energii elektrycznej

 

System Zbiórki Opakowań
PSOR


Jakość powietrzaPodlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
Pomoc państwa w zakresie dożywiania PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
01.08.2017.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem informuje, że wzorem lat ubiegłych finansować będzie posiłki  dzieciom i młodzieży w szkołach w ramach rządowego programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania". Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 771,00 zł mogą ubiegać o ww. pomoc.

Rodziców zainteresowanych powyższą forma pomocy, których dzieci uczęszczają do szkół prosimy o składanie podań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poświętnem pok. nr 1.

Do podania należy dołączyć komplet dokumentów potwierdzających wysokość dochodu netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, tj. za miesiąc lipiec, w przypadku składaniu wniosku w miesiącu sierpniu (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury) oraz w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego - nakaz podatkowy za 2017 r.

Wypełniony wniosek powinien zawierać:

  • imię i nazwisko dziecka/dzieci a także klasę oraz szkołę do której uczęszcza/uczęszczają
  • opis sytuacji rodzinnej tj. z ilu osób składa się rodzina, z czego się utrzymuje itp.

Powyższa pomoc jest przyznawana, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, tj. 771,00 zł, przy jednoczesnym wystąpieniu powodów udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art.7 ust. 2–15 ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba).

Podczas przeprowadzania wywiadu pracownik socjalny może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów oraz złożenia oświadczeń. Brak współpracy z pracownikiem socjalnym (np. uniemożliwienie przeprowadzenia wywiadu, odmowa złożenia stosownych oświadczeń i przedłożenia wymaganych dokumentów) może skutkować odmową przyznania świadczenia.

W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia.

Wnioski przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem  od 1  do 21 sierpnia 2017 r.

Szczegółowych informacji na temat dożywiania udzielają pracownicy socjalni - tel. 85 6501314 w. 4.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws