J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne


System Zbiórki Opakowań
PSOR

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
KWALIFIKACJE NA START PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
07.07.2017.
     

 „KWALIFIKACJE NA START – KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA DLA OSÓB NIEPRACUJĄCYCH W POWIATACH SOKÓLSKIM, BIAŁOSTOCKIM I M. BIAŁYSTOK”

Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 30 r.ż. - 30 +

Uczestnicy projektu muszą spełniać również następujące kryteria:

1. miejsce zamieszkania: m. Białystok, powiat białostocki, powiat sokólski

2. Status na rynku pracy: osoby długotrwale bezrobotne (min 12 miesięcy) niezarejestrowane lub zarejestrowane w Urzędzie Pracy, bierne zawodowo

3. Spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:

 osoba powyżej 50 roku życia

 kobieta

 osoba niepełnosprawna

 osoba długotrwale bezrobotna

 osoba o niskich kwalifikacjach, tj. posiadająca wykształcenie co najwyżej średnie

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

 Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy

- grupowe poradnictwo zawodowe (3 godz./gr.) - doradztwo indywidualne (2 godz./os.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD - pośrednictwo pracy (2 godz./os.)

 Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb uczestnika projektu i regionalnego rynku pracy

 Staże zawodowe w lokalnych przedsiębiorstwach

oraz wsparcie towarzyszące:

- stypendia stażowe – 1 281,16 zł brutto miesięcznie - stypendium szkoleniowe – 6,64 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym - zwrot kosztów dojazdu na szkolenie zawodowe i staż - zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w czasie stażu - ubranie robocze na staż

Rekrutacja i informacje o projekcie:

Białystok, ul. Sienkiewicza 77, te. 85 675 13 89, mail: bialystok@zdz.bialystok.pl

www.zdz.bialystok.pl/projekty

Przykładowe szkolenia zawodowe w ramach projektu:

Kwalifikacje na start – kompleksowy program wsparcia dla osób niepracujących w powiatach sokólskim, białostockim i m. Białystok”

Imię i nazwisko uczestnika:

Kucharz – kurs czeladniczy

 

Spawanie

 

Wózki jezdniowe z modułem magazynowym

 

Operator koparko – ładowarki kl. III

 

Stolarz – kurs czeladniczy

 

Palacz kotłów

 

Uprawnienia elektroenergetyczne

 

Specjalista ds. kadr i płac

 

Księgowość wspomagana komputerem

 

Obsługa biura

 

Sprzedawca detaliczny

 

Pokojowe w hotelach

 

 
Dokumenty do pobrania

 

Załącznik 2 (SW) - Formy wsparcia oferowane w ramach projektu

Załącznik 6 (SW) Formularz zgłoszeniowy powiat białostocki, sokólski i m. Białystok

Załącznik5 (SW) - Regulamin udziału w projekcie

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws