J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne

Przerwy w dostawie

energii elektrycznej

 

System Zbiórki Opakowań
PSOR


Jakość powietrzaPodlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
Uroczyste otwarcie drogi powiatowej Poświętne - Porośl Wojsławy PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
03.07.2017.

30 czerwca 2017 roku odbyła się XXI Sesja Rady Gminy Poświętne, którą poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kamiński. Po przyjęciu porządku obrad radni podczas sesji podjęli uchwały w sprawie:

  • przyjęcia programu Rewitalizacji Gminy Poświętne,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2020,
  • zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2017 rok,
  • uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości porządku
  • na terenie Gminy Poświętne,
  • uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ostatnim punktem sesji było uroczyste oddanie do użytku około 7,5 kilometra drogi powiatowej Nr 1566B na odcinku Poświętne – Porośl Wojsławy.

Na uroczyste otwarcie drogi przybyli zaproszeni goście: Wicestarosta Powiatu Białostockiego Jolanta Den, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku Marek Jędrzejewski, Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku Elżbieta Jasińska oraz Kierownik Rejonu Drogowo-Mostowego w Surażu  Sławomir Babiński.

W uroczystości otwarcia nowej drogi uczestniczyły także władze gminne: Wójt Gminy Poświętne Witold Łapiński, Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kamiński, radni, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy w Poświętnem oraz mieszkańcy.

Mieszkańcy wsi położonych przy nowo otwartej drodze powiatowej, tj. Brzozowa Chabdy, Brzozowa Muzyły, Brzozowa Antoni, Brzozowa Korabi oraz Porośli Wojsławy, złożyli podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do zmodernizowania drogi powiatowej Poświętne – Porośl Wojsławy. Wyrazili wdzięczność za zaangażowanie i trud włożony w realizację inwestycji, która usprawni komunikację do ich miejscowości, poprawi jakość życia oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Zaproszeni goście, władze gminy, radni i sołtysi dokonali uroczystego przecięcia symbolicznej wstęgi.

Inwestycja była prowadzona w trzech etapach:

  • pierwszy etap inwestycji został wykonany w 2014 r.- odcinek drogi Porośl Wojsławy – Brzozowo Korabie o długości 2100 mb, całkowity koszt inwestycji wyniósł 617.557 zł,
  • drugi etap inwestycji został wykonany w 2016 r. - przebudowano drogę na odcinku Brzozowo Korabie – Brzozowo Chabdy o długości 3100 mb,  całkowity koszt inwestycji wyniósł 766.179 zł,
  • trzeci etap inwestycji został wykonany w 2017 r. - został oddany do użytku odcinek drogi o długości 2200 mb o całkowitej wartości 653.555 zł.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 2 mln. zł, a jej realizacja była możliwa dzięki współpracy władz samorządowych Gminy Poświętne oraz Powiatu Białostockiego, które współfinansowały  zadanie po 50%.


 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws