J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne


System Zbiórki Opakowań
PSOR

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
Uroczystości ku czci Św. Izydora Oracza - patrona rolników PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
16.05.2017.

W dniach 13-14 maja 2017 r. województwie podlaskim, już po raz 13, obchodzono uroczystości  ku czci św. Izydora Oracza. W tym roku  odbywały się one w Sokółce i Białymstoku. Organizatorem uroczystości, jak co roku,  jest Stowarzyszenie św. Izydora Oracza we współpracy z białostocką parafią pw. Ducha Świętego oraz władzami wojewódzkimi i powiatowymi. Patronat nad uroczystościami objął metropolita białostocki abp Edward Ozorowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, wojewoda podlaski i marszałek województwa podlaskiego.

W dniu 14 maja w Białymstoku, na uroczystej Mszy Św. w parafii pw. Ducha Świętego wręczono Medale Świętego Izydora Oracza za szczególne zasługi w rolnictwie i szerzenie kultu Patrona Rolników. W tym roku uhonorowano szesnaście osób. Zaszczytny medal, za działalność społeczną, krzewienie tradycji i kultury w lokalnym środowisku otrzymali również ułani ze Szwadronu Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich z Pietkowa (gmina Poświętne). Z wnioskiem o nominację do XII edycji laureatów medalu Świętego Izydora Oracza dla ułanów wystąpił Wójt Gminy Poświętne Witold Łapiński.

Na mszę przybyli również pracownicy Lasów Państwowych, bractwa kurkowego, politycy, władze samorządowe Białegostoku oraz miast i gmin, a także podlascy przedsiębiorcy.

 

Kult św. Izydora Oracza

Kult św. Izydora dotarł z Hiszpanii do Polski, gdzie popularyzowali go jezuici. Zakładali oni bractwa pod wezwaniem  św. Izydora Oracza, służące objęciu ludności wiejskiej opieką duszpasterską. Uświęcenie rolnictwa i  pracy chłopa zawarte w opiniach o Świętym sprawiło, że jego kult znajdował wyznawców w całej społeczności wiejskiej, w tym, także i wśród osiadłej na wsi szlachty. Zwłaszcza polskie ziemiaństwo, gospodarujące na własnych folwarkach, chętnie utożsamiało się ze statusem rolnika, jakim był św. Izydor.

Św. Izydor Oracz urodził się w Madrycie ok. 1080 r. Pochodził z ubogiej, ale szczerze religijnej rodziny. Całe życie pracował na roli w charakterze parobka u zamożnych sąsiadów. W nagrodę za pilną i sumienną pracę został po jakimś czasie zarządcą dóbr. Św. Izydor zasłynął z pobożności, z ducha pokory i z uczynków miłosierdzia. Ze wszystkim, co w jego mniemaniu mu zbywało, sam ubogi, chętnie dzielił się z uboższymi od siebie. Po śmierci, ok. 1130 r., otoczony kultem, który rozwijał się szybko dzięki cudownym uzdrowieniom przy jego grobie (jednym z uzdrowionych był król Hiszpanii Filip III). Ponownie kult odrodził się w połowie XIX wieku w ramach pracy organicznej na wsi.

W Polsce św. Izydor Oracz jako patron rolników doznaje także wielkiej czci. W wolnej Polsce postanowiliśmy jeszcze bardziej upowszechnić ten kult. W naszej Ojczyźnie wystawiono pod jego wezwaniem kilka kościołów i kaplic. Jedną z nich jest kaplica przy kościele pw. Ducha Świętego w Białymstoku.

 

W kwietniu 2004 r. czciciele kultu św. Izydora Oracza na zebraniu założycielskim powołali Stowarzyszenie św. Izydora Oracza. W październiku tego samego roku Zarząd Stowarzyszenia św. Izydora Oracza uroczyście ustanowił Medal św. Izydora Oracza, przyznawany za szczególne zasługi w rolnictwie. Na tym samym posiedzeniu podjął też decyzję o zorganizowaniu pierwszej edycji laureatów medalu. Odbyła się ona 15 maja 2005 r. Kapituła Medalu, powołana przez Stowarzyszenie, dotychczas uhonorowała tym zaszczytnym wyróżnieniem 107 osób i instytucji. Wśród uhonorowanych  Medalem św. Izydora Oracza znaleźli się także mieszkańcy Gminy Poświętne oraz osoby zasłużone dla rolnictwa i rozwoju wsi: Wójt Gminy Witold Łapiński ( 2008 r.), Stanisław Żochowski (2011 r.), Tadeusz Kamiński (2012 r.), Marek Marian Roszkowski (2012 r.), Państwo Zakrzewscy (2014 r.). W 2017 r. do grona laureatów dołączył Szwadron Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich z Pietkowa.

Laureaci pochodzą z terenu całego kraju. Wszystkie uroczystości odbywały się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Metropolity Białostockiego, Wojewody Podlaskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego i innych ważnych osobistości życia politycznego i społeczno-kulturowego regionu i kraju.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws