J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne

Przerwy w dostawie

energii elektrycznej

 

System Zbiórki Opakowań
PSOR


Jakość powietrzaPodlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014  2020 PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
09.05.2017.
 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020

Podprogram 2016 

Z inicjatywy Wójta Gminy Pana Witolda Łapińskiego, gmina Poświętne po raz drugi przystąpiła do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy  Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016.

W dniu 23 sierpnia 2016 roku zawarta została umowa pomiędzy Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki- Białystok  a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Poświętnem na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych  w okresie IX.2016r. – V.2017r. W styczniu 2017 roku  podpisano aneks do umowy zmieniający m.in. kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy w formie żywności
Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej skierowana była do osób spełniających kryteria kwalifikowalności-kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771zł dla osoby w rodzinie). Po zmianie kryterium  to wynosiło 200%  - 1268zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028zł. dla osoby w rodzinie.

Realizatorem programu był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem. W ramach programu pomocą objętych zostało 219 rodzin (643 osoby ) potrzebujących wsparcia.

Zestaw artykułów spożywczych w Podprogramie 2016 obejmował łącznie 48,59kg na osobę. W związku z osiągnieciem limitu żywności przypadającego na osobę, dystrybucję żywności zakończono w kwietniu 2017 roku.

Na jedna osobę objętą pomocą przypadło średnio ok. 61kg żywności o wartości  ok. 275,32zł.

W skład paczek wchodziły następujące artykuły żywnościowe:

makaron , ryż biały, herbatniki, mleko, ser podpuszczkowy dojrzewający,   groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, szynka wieprzowa mielona,  gulasz wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju,  cukier biały, olej rzepakowy.

Osoby objęte pomocą w ramach programu otrzymały również wsparcie  w postaci udziału w warsztatach dietetycznych – „Zasady zdrowego żywienie , czyli jak odżywiać się prawidłowo” oraz warsztatach edukacji ekonomicznej – „Ekonomiczna kuchnia, czyli jak nie zbankrutować na żywieniu”. Warsztaty prowadzone były w ramach  środków towarzyszących PO PŻ Podprogram 2016. Warsztaty odbyły się w dniu 8 lutego 2017 roku, udział wzięło 39 osób.

Wójt Gminy Poświętne Pan Witold Łapiński, który jest inicjatorem akcji współpracy Gminy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki-Białystok, dziękuje za zaangażowanie w rozładunek i redystrybucję pracownikom GOPS,  UG oraz ZS w Poświętnem.

Jeszcze w tym roku planowana jest kontynuacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy  Najbardziej Potrzebującym we współpracy z Bankiem Żywności Suwałki  w ramach Podprogramu 2017.

 

Zestawienie żywności otrzymanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  w okresie IX.2016 – IV.2017

 Miesiąc

 Ilość/kg

 Wartość/zł

 
Wrzesień 2016


 

5548,40

 

20 930,68

 

Październik 2016


 

7253,64

 

27 070,33

 

Listopad 2016


 

5172,36

 

18 228,17

 
Grudzień 2016

 

 

4618,76

 

18 856,13

 

Styczeń 2017

 

 

3312,16

 

13 138,07

 

Luty 2017

 

 

3186,20

 

22 037,52

 

Marzec 2017


 

4567,80

 

27 222,21

 

Kwiecień 2017

 

 

5621,16

 

29 548,66

 

Razem

 

39 280,48

 

177 031,77

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws