J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne


System Zbiórki Opakowań
PSOR

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
XVIII Sesja Rady Gminy Poświętne PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
15.02.2017.

15 lutego 2017 roku odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy Poświętne, którą poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kamiński.

Po otwarciu i przyjęciu porządku obrad Radni podczas sesji podjęli uchwały w sprawie:

  • projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
  • zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2017 rok.

Najważniejszym punktem obrad było podjęcie  uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą,  z dnia 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60). Uchwała ta zostanie przekazana do zaopiniowania przez Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz związki zawodowe. Ostateczną decyzję dotyczącą nowej sieci szkół Rada Gminy   podejmie do końca marca 2017 r.

Gmina Poświętne jest organem prowadzącym Zespół  Szkół w Poświętnem, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa i dotychczasowe Gimnazjum.

W oparciu o nowe prawo oświatowe tenże Zespół Szkół   od 1 września 2017r. staje się ośmioletnią szkołą podstawową, w której będą funkcjonować klasy II i III dotychczasowego gimnazjum umożliwiające uczniom ukończenie tej szkoły.

Szczegóły dotyczące reformy oświaty i zmiany z tym związane w naszej gminie przekazała dyrektor Zespołu Szkół w Poświętnem  Bożena Brzozowska . Zapewniła, że planowana reforma  struktury szkolnictwa nie będzie miała negatywnego wpływu na uczniów. Słowa Pani dyrektor -” Będziemy robić wszystko, żeby podołać temu wyzwaniu.  Cieszymy się, że wszystko co osiągnęliśmy w Zespole Szkół możemy kontynuować w ośmioklasowej szkole podstawowej ”  nastrajają optymizmem.

Planowane zmiany spowodują, iż młodzież o jeden rok wcześniej będzie opuszczać mury naszej szkoły i dłużej kształcić się w szkołach średnich. Przez najbliższe dwa lata liczba uczniów z tego powodu nie zmniejszy się. Przyczyną spadku liczby dzieci jest demografia, która za kilka lat będzie odczuwalna w coraz większym stopniu.

W najbliższym czasie nie będzie  także drastycznych zmian kadrowych.

Najbardziej ”nowości” odczują uczniowie kl I, IV i VII szkoły podstawowej, którzy o września 2017r. będą uczyć się wg nowych: ramowych planów nauczania, podstaw programowych, podręczników. W kolejnych latach obejmie to następne roczniki, o czym sukcesywnie informujemy młodzież i rodziców.

Kończąc Pani dyrektor podziękowała Panu Wójtowi i Radzie Gminy za dotychczasową współpracę, wsparcie,  sukcesywne wzbogacanie bazy materialnej co przyczyniło się do poprawy warunków nauczania naszych dzieci.

Podczas sesji przedstawiono również:

  • Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady za rok 2016.
  • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016 r.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws