J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne


System Zbiórki Opakowań
PSOR

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
XVII Sesja Rady Gminy Poświętne PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
30.01.2017.

27 stycznia 2017 roku odbyła się XVII Sesja Rady Gminy Poświętne, którą poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kamiński.

Po otwarciu i przyjęciu porządku obrad Radni podczas sesji podjęli uchwały w sprawie:

  • ustalenia planu pracy Rady Gminy i Komisji stałych na 2017 rok.
  • przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Poświętne, tj. 2,65 zł za wodę oraz 3,77 zł za odprowadzenie ścieków.
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej na terenie Gminy Poświętne” „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1566B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowo Chabdy - Poświętne”
  • nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku.

Podczas sesji przedstawiono również:

  • Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem za 2016 r.
  • Informację z realizacji Uchwał Rady Gminy podjętych w II półroczu 2016 r.
  • Informację z realizacji Zarządzeń Wójta Gminy podjętych w II półroczu 2016 r.
  • Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Poświętne.

W sesji uczestniczyła także przedstawicielka ODR w Szepietowie Pani Halina Kostro, która przedstawiła informację o planowanym szkoleniu na temat dopłat bezpośrednich dla rolników.

Uchwała 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws