J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne

Przerwy w dostawie

energii elektrycznej

 

System Zbiórki Opakowań
PSOR


Jakość powietrzaPodlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
10.01.2017.

W związku z nowymi zasadami kwalifikowania osób do pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 więcej osób może skorzystać z paczek żywnościowych.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej

 1028 zł dla osoby w rodzinie,

na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej,  lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Poświętnem, tel. 85 6501310, 85 650 1314 lub osobiście.

Kwalifikowanie osób uprawnionych w nieprzekraczalnym terminie  do 31.01.2017 r.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie osoby i rodziny już korzystające z pomocy, będą ją  otrzymywały na dotychczasowych zasadach /nie muszą ponownie składać wniosków/.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws