J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne

Przerwy w dostawie

energii elektrycznej

 

System Zbiórki Opakowań
PSOR


Jakość powietrzaPodlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
XVI sesja Rady Gminy Poświętne PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
23.12.2016.

W dniu 22 grudnia 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Poświętne odbyła się XVI sesja Rady Gminy Poświętne, którą poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kamiński. Po przyjęciu porządku obrad młodzież ze Szkoły Podstawowej przedstawiła wzruszające bożonarodzeniowe przedstawienie jasełkowe, pod opieką Ewy Łuby i Adama Mościckiego.

Wójt gminy Witold Łapiński w podziękowaniu za uatrakcyjnienie spotkania obdarował młodzież słodyczami.


Następnie radni przeszli do realizacji kolejnych punktów zawartych w porządku obrad. Podjęto szereg uchwał, m.in. w sprawie:
  • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej lata 2017-2020,
  • uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na 2017 rok,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2020,
  • zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2016 rok,
  • uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Poświętne na 2017 rok”,
  • uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.”

 

Jednym z punktów sesji była także konferencja otwierająca projekt pod tytułem „Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Poświętne”.

Po sesji radni, sołtysi, pracownicy urzędu gminy i jednostek podległych, przedstawiciele OSP i zaproszeni goście udali się do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Poświętnem na spotkanie opłatkowe, podczas którego dzielono się opłatkiem oraz składano sobie bożonarodzeniowe i noworoczne życzenia, przy stołach  z wigilijnymi potrawami.

Zdjęcia >>


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws