J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne


System Zbiórki Opakowań
PSOR

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
02.08.2016.

W dniu 29.07.2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się ostatnie posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Poświętnem w kadencji 2011-2015.

Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Robert Kusielczuk, który w imieniu ustępującego Zarządu Gminnego powitał przybyłych na obrady gości: Pana Witolda Łapińskiego – Wójta Gminy Poświętne, Pana Tadeusza Kamińskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Poświętne, mł. bryg.  Kazimierza Kuleszę – Zastępcę Komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku, bryg. Roberta Dzierżka – Dowódcę JRG w Łapach oraz Delegatów i Przedstawicieli na Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP.

Prezes Robert Kusielczuk przedstawił porządek zebrania, który został przyjęty jednogłośnie. Na początku Zjazdu wszyscy uczestnicy oddali hołd minutą ciszy druhom, którzy odeszli w ostatnim okresie na wieczną wartę:
 • Dh Marianowi Fiedorekowi z OSP Poświętne,
 • Dh Zbigniewowi Pietryńczakowi z OSP Poświętne,
 • Dh Stanisławowi Sienkiewiczowi z OSP Pietkowo,
 • Dh Stanisławowi Roszkowskiemu z OSP Grochy,
 • Dh Józefowi Łapińskiemu z OSP Grochy,
 • Dh Tomaszowi Zawadzkiemu z OSP Poświętne,
 • Dh Stanisławowi Piekutowskiemu z OSP Grochy.

W dalszej części Prezes Robert Kusielczuk podkreślił, iż druhowie spotkali się na posiedzeniu Zarządu, aby podsumować pięcioletnią działalność i wytyczyć działania na następną kadencję w latach 2016 - 2021. W dalszej części omówił krótko organizację i przebieg zebrań sprawozdawczo-wyborczych, jakie odbyły się w miesiącach styczeń-luty-marzec w poszczególnych OSP, gdzie  na zebraniach strażacy ochotnicy podsumowali swoją pracę na rzecz społeczeństwa i dokonali wyboru nowych władz na nową kadencję.

W imieniu ustępujących władz  gminnych Związku Prezes Robert Kusielczuk wniósł o powołanie przewodniczącego obrad oraz sekretarza obrad Zjazdu. Na Przewodniczącego Zjazdu wybrano Tadeusza Kamińskiego, a na Sekretarza Zjazdu Tadeusza Wiśniewolskiego.

Przewodniczący Zjazdu powołał Prezydium Zjazdu w składzie:
- Pan Witold Łapiński -  Wójt Gminy Poświętne,
- mł. bryg. Kazimierz Kulesza – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku
- bryg. Robert Dzierżek – Dowódca JRG  w Łapach
- Dh Robert Kusielczuk  – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP
- Dh  Kamil Dobrzyński – Komendant Gminny Związku OSP RP

Powołano komisje zjazdowe:

 1. Komisję mandatową (stwierdzającą prawomocność obrad),
 2. Komisję wyborczą (przedstawiającą kandydatów do władz),
 3. Komisję skrutacyjną (liczącą głosy w poszczególnych głosowaniach),
 4. Komisję uchwał i wniosków.

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Poświętnem złożył serdecznie podziękowania za wieloletnią współpracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej władzom Gminy Poświętne oraz przedstawicielom Państwowej Straży Pożarnej. Po czym głos zabrał Pan Witold Łapiński - Wójt Gminy Poświętne, który podziękował Zarządowi Oddziału Gminnego Związku OSP RP za współpracę na rzecz pożarnictwa w gminie oraz ofiarnej służbie społeczeństwu. Nakreślił również plany dalszej współpracy i wsparcia na przyszłą kadencję.

Mł. bryg. Kazimierz Kulesza – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku oraz bryg. Robert Dzierżek – Dowódca JRG  w Łapach również podziękowali drukom z Gminy Poświętne za wszelkie działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przedstawili możliwości dalszej współpracy.

Szczególne podziękowania, w imieniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Poświętnem, złożył Prezes Robert Kusielczuk na ręce Wójta Gminy Poświętne Pana Witolda Łapińskiego,  za wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i współpracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

W następnej kolejności Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP Robert Kusielczuk przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu gminnego, Komendant Gminny Związku OSP Kamil Dobrzyński podsumował działalność operacyjną, a Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Piekutowski przedstawił sprawozdania finansowe.

Kolejnym punktem posiedzenia Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP było podjęcie uchwał w/s:

 1. Zatwierdzenia składu nowego Zarządu  Oddziału,
 2. Wyboru Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 3. Wyboru delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego.

W wyniku głosowania wybrano Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Poświętnem:

 • Prezes Robert Kusielczuk
 • Wiceprezes Marcin Piekutowski
 • Wiceprezes Marek Chim
 • Sekretarz Leszek Kamiński
 • Skarbnik Ryszard Szymborski
 • Komendant Gminny Karol Sienkiewicz
 • Członkowie Zarządu: Marcin Kwiatkowski, Tadeusz Grabowski, Tadeusz Kamiński, Paweł Tomaszewski.

Przedstawicielem do Powiatowego ZOSP RP został Karol Sienkiewicz.

Delegatem na Zjazd Powiatowy ZOSP RP został Robert Kusielczuk.

Skład Komisji rewizyjnej:

 • Piotr Osmólski – OSP Pietkowo
 • Wojciech Roszkowski – OSP Grochy
 • Kamil Zawadzki – OSP Wilkowo
 • Mieczysław Zawadzki – OSP Poświętne.

Na zakończenie posiedzenia nowo wybrany Prezes podziękował za wybór i powierzenie mu tej zaszczytnej funkcji na nową kadencję.


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws