J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018






Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne


System Zbiórki Opakowań
PSOR





Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 



Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
Elektroniczne usługi dla ludności PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
07.04.2016.



Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa”  

Projekt nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”  jest realizowany w na podstawie Decyzji Zarządu Województwa Podlaskiego nr UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11-00 z dnia 28.02.2012 r. 

Współfinansowanie: IV Oś Priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. 

Całkowita wartość budżetu projektu to: 84 174 789,01 zł 

Całkowita wartość projektu dla Gminy Poświętne wyniosła 146 645.42 zł 

            w tym:

                85% dofinansowanie ze środków UE – 124 648,61

                15% wkład własny gminy: 21 996.81 zł 

Partnerzy projektu:

·         Lider: Województwo Podlaskie

Partnerzy:

·         129 Jednostek Samorządu Terytorialnego(JST)z terenu Województwa Podlaskiego  oraz ponad 1000 jednostek organizacyjnych (podległych) JST

Cele Projektu:

·         Usprawnienie wymiany informacji z mieszkańcami województwa na wszystkich poziomach samorządowych, poprzez zastosowanie usług elektronicznych.

·         Rozwijanie usług dla obywateli dostępnych za pomocą technik informatycznych.

·         Wywiązanie się z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w myśl obowiązującego prawa.

·         Integracja z Platformą Usług Administracji Publicznej ePUAP.

·         Poprawa rozwoju technologicznego regionu, poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań ICT w Cyfrowym Urzędzie na Wrotach Podlasia.

Założenia projektu:

·         Dostosowanie administracji do zmieniających się przepisów prawa.

·         Możliwość świadczenia usług drogą elektroniczną przez wszystkich Partnerów oraz jednostki podległe samorządom (m.in. jednostki oświatowe, MOPS, GOPS oraz inne jednostki podległe samorządom, które świadczą usługi publiczne).

 Orientacja na 4 płaszczyzny działania:

·         e-Administracja  ­– wdrożenie mechanizmów automatyzacji wymiany informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami świadczącymi usługi publiczne z terenu województwa,

·         e-Edukacja – wdrożenie Elektronicznego Dziennika Ucznia, Podlaskiej Platformy Edukacyjnej, Repozytorium Treści Dydaktycznych,

·         modernizacja funkcji informacyjnych „Wrót Podlasia”,

·         e-Biznes  – Katalog Usług Publicznych e-Biznes.

Podejmowane działania są kontynuacją projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” powiązanego z projektem administracji rządowej, realizowanym przez Podlaski Urząd Wojewódzki o nazwie „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności  woj. podlaskiego, cz. II – administracja rządowa”.

Realizacja projektu w partnerstwie Województwa Podlaskiego z 129 JST z regionu pozwoli na:

·         zoptymalizowanie nakładów budżetowych ponoszonych na informatyzację administracji publicznej w województwie podlaskim,

·         stworzenie nowoczesnego, przyjaznego i zorientowanego na obywatela rozwiązania teleinformatycznego,

·         dalszy rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie.

Gmina Poświętne skorzystała pozyskując:

·         Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami (EZD) oraz komunikacja z Cyfrowym Urzędem Platformy Wrota Podlasia (CU)

·         Oprogramowanie dla EZD
- Aplikacja szyny danych oraz aplikacje i moduły łączące Urząd  i  Jednostki Podległe  z CU platformy Wrota Podlasia

         - Aplikacja elektronicznego zarządzania dokumentami

·         Sprzęt komputerowy
- Serwer komunikacyjny i dla obsługi EZD (dla urzędu)
- Router komunikacyjny (dla urzędu)
- Komputery typu laptop – stanowiska robocze dla obsługi EZD
- Zestawy do bezpiecznego podpisu elektronicznego
- Skanery do wskanowywania pism wpływających drogą papierową do EZD
- Czytniki kodów paskowych

·         Szkolenia
- Szkolenie tradycyjne z EZD i CU

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE)
- Sprzęt komputerowy – serwer małej pojemności i laptopy dla obsługi e-Dziennika ( Zespół Szkół w     Poświętnem.)

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws