J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne


System Zbiórki Opakowań
PSOR

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
IX sesja Rady Gminy Poświętne PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
02.11.2015.

30 października 2015 odbyła się IX sesja Rady Gminy Poświętne, którą poprowadził Przewodniczący RG Tadeusz Kamiński. Z uwagi na to, że październik jest miesiącem papieskim, sesja rozpoczęła się występem młodzieży z  Zespołu Szkół w Poświętnem, która zaprezentowała montaż słowno-muzyczny pt. „ Święty Jan Paweł II – patron rodziny” pod kierownictwem Renaty Brzozowskiej i Ewy Łuby.


Po występie uczniów, Radni podczas sesji:

- przyjęli informację o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i nadzoru pedagogicznego,

- przyjęli informację w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016,

- przyjęli informację w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r., przyjmowanej do wymiaru podatku leśnego na 2016 r,

- podjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

- podjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok,

- podjęli uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

- podjęli uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2018,

- podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2015 rok,

- przyjęli informację o analizie oświadczeń majątkowych,

- podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia lokalnej strategii rozwoju Gminy Poświętne na lata 2015- 2025,

- podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów

Społecznych Gminy Poświętne na lata 2015-2020.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws