J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne

Przerwy w dostawie

energii elektrycznej

 

System Zbiórki Opakowań
PSOR


Jakość powietrzaPodlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
VII Sesja Rady Gminy Poświętne PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
31.08.2015.

28 sierpnia 2015 r. odbyła się VII Sesja Rady Gminy Poświętne, którą poprowadził Przewodniczący RG Tadeusz Kamiński. Po otwarciu i przyjęciu porządku obrad Radni podczas sesji:

-    przyjęli informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r,

-  przyjęli informację o  kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy
  
Poświętne,

  - informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za pierwsze półrocze 2015 r. 
 - podjęli uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na  lata 2015-2018,
 - podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2015 rok,
 - podjęli uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem  jest Gmina Poświętne oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
 - przyjęli informację z realizacji Uchwał Rady Gminy podjętych w I półroczu 2015 r.,
 - przyjęli informację z realizacji  Zarządzeń Wójta  Gminy podjętych w I półroczu 2015 r.

Na sesję przybyli przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: dyrektor Podlaskiego Oddziału Regionalnego w Łomży Stefan Krajewski oraz Andrzej Pleszuk -  Kierownik Biura Powiatowego w Białymstoku, którzy rozmawiali z radnymi i sołtysami na temat suszy na Podlasiu oraz możliwości uzyskania odszkodowań z tego tytułu oraz możliwości pozyskania środków z funduszy unijnych na lata następne.

Miłym akcentem było wręczenie kwiatów oraz drobnego upominku Pani Wandzie Perkowskiej, sołtysowi wsi Zdrody Stare, z okazji 50 – lecia pożycia małżeńskiego.


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws