J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne

Przerwy w dostawie

energii elektrycznej

 

System Zbiórki Opakowań
PSOR


Jakość powietrzaPodlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
IV Sesja Rady Gminy Poświętne PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
23.03.2015.

20 marca 2015 roku odbyła się IV Sesja Rady Gminy Poświętne, którą poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kamiński.

Po otwarciu i przyjęciu porządku obrad Radni podczas sesji podjęli uchwały w sprawie:

  • określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Poświętne - Uchwała do pobrania;
  • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty;
  • przyjęcia  "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Poświętne na lata 2014 - 2028";
  • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne w 2015 r.;
  • zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętne;
  • udzielenia  pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na  realizację  zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej na terenie Gminy Poświętne: ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1563 B  Poświętne -  Zdrody Stare” - zmniejszono kwotę pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1563B Poświętne - Zdrody Stare” do wysokości 850 000 zł, z uwagi na informację Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku dotyczącą wyniku przetargu na ww. zadanie;
  • zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2015 rok - wprowadzono nowe zadania

-   „Przebudowa drogi gminnej Nr 107581B Brzozowo Panki – Wołkuny” na kwotę 156 500 zł,

-   „Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietkowo” na kwotę 8 000 zł,

-  zabezpieczono środki w kwocie 13 700 zł, na dofinansowanie zakupu dwóch nowych pojazdów do Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2018.

Podczas sesji przedstawiono również:

  • informację w sprawie ładu, porządku i bezpieczeństwa na terenie Gminy Poświętne, którą przedstawił Komendant Komisariatu Policji podinsp. Maciej Wesołowski;sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2014 r;
  • sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady za rok 2014.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws