J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne

Przerwy w dostawie

energii elektrycznej

 

System Zbiórki Opakowań
PSOR


Jakość powietrzaPodlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
III Sesja Rady Gminy Poświętne PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
03.02.2015.

30 stycznia 2015 roku odbyła się III Sesja Rady Gminy Poświętne, którą poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kamiński.

Po otwarciu i przyjęciu porządku obrad Radni podczas sesji podjęli uchwały w sprawie:

 • ustalenia planu pracy Rady Gminy i Komisji stałych na 2015 rok;
 • zatwierdzenia taryf za zbiorowe  zaopatrzenie w  wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków – ustalono taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  w wysokości 2,60 zł za 1 m³ wody dla odbiorców z terenu gminy Poświętne, z wyłączeniem odbiorców w miejscowości Grochy oraz taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w wysokości  3,70 zł za 1 m³ ścieków dla wszystkich usługobiorców z terenu gminy Poświętne;
 • „Programu ochrony środowiska  dla Gminy Poświętne  na lata 2014-2017”;
 • zarządzenia  wyborów sołtysów i członków rad sołeckich - w terminie od dnia 1 lutego 2015 r. do dnia 30 kwietna  2015 r.;
 • udzielenia  pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na  realizację  zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej na terenie Gminy Poświętne: ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1563 B  Poświętne -  Zdrody Stare”;
 • zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2015 rok;
 • nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku.

Podczas sesji przedstawiono również:

 •    Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem za 2014 r.
 •    Informację z realizacji Uchwał Rady Gminy podjętych w II półroczu 2014 r.
 •    Informację z realizacji  Zarządzeń Wójta  Gminy podjętych w II półroczu 2014 r.
 •    Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu        zawodowego w szkołach  prowadzonych przez Gminę Poświętne.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws