J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne

Przerwy w dostawie

energii elektrycznej

 

System Zbiórki Opakowań
PSOR


Jakość powietrzaPodlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
II Sesja Rady Gminy Poświętne PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
22.12.2014.

19 grudnia 2014 roku odbyła się II Sesja Rady Gminy Poświętne, którą poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kamiński. Po przyjęciu porządku obrad młodzież gimnazjum wystąpiła z bożonarodzeniowym koncertem kolęd przy akompaniamencie Pana Adama Mościckiego. Wójt gminy Witold Łapiński w podziękowaniu za uatrakcyjnienie spotkania obdarował młodzież słodyczami.

Wójt Gminy Witold Łapiński odczytał list gratulacyjny Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego przesłany na jego ręce w związku z wyborem na wójta Gminy Poświętne.

Następnie radni przeszli do realizacji kolejnych punktów zawartych w porządku obrad. Podjęto szereg uchwał, m.in. w sprawie:

·         uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej lata 2015-2018.

·         uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na 2015 rok.

·         zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2017.

·         w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2014 rok.

·         w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Poświętne na 2015 rok.

·         uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Gminy Poświętne z

·         organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

Rozpatrzono także wniosek Koła Gospodyń Wiejskich w Pietkowie w sprawie budowy pomnika
upamiętniającego poległych za wolność Ojczyzny.

Na zakończenie sesji wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem, życząc sobie spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws