J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne

Przerwy w dostawie

energii elektrycznej

 

System Zbiórki Opakowań
PSOR


Jakość powietrzaPodlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
Ścieżki rowerowe PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
10.09.2007.

Ścieżki rowerowe.   

Gmina posiada 3 ścieżki rowerowe o łącznej długości 72 km.

Trasa nr 1, długość 18 km (niebieska):
- Daniłowo - Siudymach - Pietkowo - Turek - Ostrów - Zwierzyniec - Pietkowo.
Liczba ciekawych miejsc - 13.

Trasa nr 2, długość 22 km (czerwona):
- Poświętne - Brzozowo Chrzczony - Brzozowo Chabdy - Brzozowo Solniki - Zdrody Stare - Zdrody Nowe - Kamińskie Ocioski - Płonka Kościelna.
Liczba ciewkawych miejsc - 8.

Trasa nr 3, długość 32 km (zielona):
-
Turek - Gabrysin - Wilkowo - Wołkuny - Brzozowo Panki - Brzozowo Korabie - Brzozowo Antonie - Brzozowo Chrzczony - Marynki - Józefin - Pietkowo.
Liczba ciekawych miejsc - 9

            


Trasa nr 1 – długość 18 km

Nasz przejazd możemy rozpocząć na granicy gminy od strony wsi Daniłowo, pośród pięknych lasów mieszanych, które okresie letnim i jesiennym są rajem dla zbieraczy runa leśnego. Po przebyciu około 2 km skręcamy w kierunku położonego głęboko w lasach uroczyska Siudymach, gdzie będziemy mogli podziwiać pomnik przyrody. Prawdziwy wielowiekowy okaz – ponad pięćsetletni dąb Rudosław z Podlasia.  Rudosław znajduje się na terenie ostoi licznie tu występującej zwierzyny leśnej. Mnie więcej w połowie drogi miniemy starą myśliwską ambonę, z której możemy obserwować otoczenie.

                                              

W drodze powrotnej z uroczyska Siudymach, przecinamy drogę relacji  Pietkowo – Daniłowo i kierujemy się „Aleją jesionową „ w kierunku wsi Turek. Wyjeżdżając z miejscowości Turek kierujemy się do wsi Pietkowo – około 1 km, wyjeżdżając na wprost bramy zabytkowego cmentarza w tej miejscowości, na którym obejrzeć możemy między innymi grobowiec hrabiów Starzeńskich. Zabytkowy parafialny cmentarz grzebalny  założono jeszcze w XVIII wieku.

                                            

Z cmentarza parafialnego swój rajd kierujemy się do centrum Pietkowa, gdzie można obejrzeć zabytkową, krytą gontem, drewnianą plebanię z 1762 r. Od plebani zjeżdżamy w dół w kierunku wsi Osówka, mijając położony w dolinie rzeki Lizy most i zalew wodny, by następnie wjechać do zabytkowego  parku dworskiego ( około 0,3 km od plebani), którego kompozycja powstała jeszcze w XV wieku. Należy on do tych przyrodniczych obszarów zurbanizowanych, który zachował ślady dawnej doskonałości kompozycyjnej: pozostał układ wnętrz, część dróg oraz kompozycja alej. W tymże parku występuje bardzo wiele ciekawych roślin. Wśród nich wiele rzadko występujących, takich jak: lipa amerykańska, buk zwyczajny odmiany czerwonolistnej, iglicznia trójcieniowa czy skrzydłoorzech kanadyjski. Większość starych drzew pochodzi jeszcze  z XVIII – XIX wieku. W sąsiedztwie parku zobaczymy starą, zabytkową gorzelnię, w której dziś trwa produkcja spirytusu. 

Mając nieco więcej wolnego czasu, w Pietkowie możemy też obejrzeć inne zabytki architektury, takie jak:

- Kościół murowany z lat 20 XX wieku w stylu neogotyckim,

- Obora drewniano – murowana z końca XIX wieku,

- Stodoła drewniano – murowana z końca XIX wieku

- Dom ogrodnika, murowany z początku XX wieku

- Stajnia z oborą, murowana z XIX wieku

- Dom mieszkalny przy gorzelni, murowany, z 1901 roku

- Budynek gospodarczy przy gorzelni, murowany, z początku XX wieku

- Magazyn dworski, murowany z 1904 roku

- Budynki mieszkalne, drewniane z końca XIX wieku

Po przejechaniu 2,5 km z Pietkowa, z rejonu parku dworskiego, w kierunku Osówki, skręcamy w lewo w kierunku położonego w lasach kompleksu ( 200 ha)  stawów rybnych zlokalizowanych  na przysiółku Ostrów. Na skraju lasu możemy chwilę odpocząć. Jest do tego celu przygotowane miejsce – kominek, ławy, stoły. Możemy też skorzystać z gościnności gospodarza i skonsumować rybę. Wjeżdżamy nad stawy rybne. Lata świetności to miejsce miało w XIX wieku, ale i teraz jest warte zobaczenia. Teraz już tylko słuchać i patrzeć.  Teren, na którym jesteśmy objęty jest obszarami ochrony NATURA 2000. Zachowując ciszę i mając odrobinę szczęścia tutaj napotkać możemy: orła bielika, orlika krzykliwego, bociana czarnego, kaczkę krzyżówkę, łyski, cyranki, kurki wodne, łabędźa krzykliwego, czaplę siwą, białą oraz modrą. Poza tym przyległe do stawów lasy stanowią ostoję dzikich zwierząt. Stwierdzono między innymi obecność następujących gatunków: łoś, jeleń, sarna, dzik, lis, jenot, bóbr, wydra, wilk. Tutaj też  można poznać  wiele gatunków roślin chronionych, takich jak: pełnik europejski, wawrzynek wilczełyko, turówka wonna, kopytnik pospolity, pierwiosnek lekarski, płucnica islandzka, grzybienie, grążele.

  
 

Po wypoczynku na stawach, wracamy z powrotem do wsi Pietkowo, aby stąd skierować się w leśnictwa Zwierzyniec ( 1 km). Po drodze możemy jeszcze zerknąć na stojącą na skrzyżowaniu tzw. „latarnię zmarłych” - murowaną kapliczkę z XVIII wieku.

                                                                         

Wprawdzie na trasie naszej dalszej wędrówki nie ma  zabytków architektury, jak w środkowej części trasy, ale za to możemy podziwiać przyrodę leśnictwa Zwierzyniec. W dolinie rzeki Lizianka można za to obejrzeć liczne żeremia bobrów. Skręcając w głąb lasu w leśną drogę, przy której rośnie dąb, mamy dwie drogi do wyboru – prosto i lekko w lewo, obie doprowadzą nas wprost na wielkie rozlewiska, które to są  dziełem bobrów. Powinniśmy tutaj zachować ciszę, weszliśmy bowiem nie tylko na teren bobra, ale też przyszliśmy do miejsca pod ścisłą ochroną – to ostoja zwierzyny, w której swoje gniazdo założył czarny bocian. By zobaczyć bobry powinniśmy tu być najlepiej o zmierzchu, by popatrzeć na bociany - najlepiej rano.

                               


Trasa nr 2 – długości 22 km

Swoją jazdę rozpoczynamy w Poświętnem, gdzie na początek rajdu możemy obejrzeć górujący nad wsią neogotycki kościół pw. Przemienienia Pańskiego. W Poświętenem, w Urzędzie Gminy możemy też uzyskać niezbędne  informacje na temat naszej dalszej jazdy. Z Poświętnego kierujemy się do wsi Brzozowo Chrzczony. Po przejechaniu około 2 km zatrzymujemy się  przed tą miejscowością, przy zabytkowym drewnianym wiatraku- koźlaku z 1875 roku.

      

 

W miejscowości Brzozowo Chrzczony skręcamy w kierunku wsi Brzozowo Chabdy, po minięciu której udajemy się  do odległej o 2,5 km  wsi Brzozowo Solniki. Tutaj możemy podziwiać piękno krajobrazu, pełnego licznych wzniesień. Na tych wzgórzach, pokrytych łąkami możemy trochę odpocząć. Pośród tych naturalnych wyniesień zauważyć możemy niewielkie, ale piękne stawy.

                              

Następnie swoją jazdę kontynuujemy w stronę Zdród Starych, po drodze mijając dolinę dopływu Narwi Szeroką Strugę, po czym przejeżdżamy przez tory kolejowe. Jedziemy wzdłuż torów około 2 km do przystanku PKP we wsi Zdrody Nowe. Po drodze możemy obejrzeć położone przy trasie naturalne tereny bagienne. Po dotarciu do miejscowości Zdrody Nowe proponujemy jazdę do Płonki Kościelnej, gdzie znajduje się Sanktuarium Maryjne. Możemy wybrać jedną w dwóch możliwości:

  1. skręcić w kierunki wsi Kamińskie Ocioski, w której możemy odpocząć i skorzystać z gościnności gospodarstwa agroturystycznego Pani Bożeny Perkowskiej, a następnie poprzez wieś Kamińskie Wiktory skierować do Sanktuarium Maryjnego we wsi Płonka Kościelna – 5 km,
  2. kontynuować jazdę wzdłuż torów kolejowych i po przejechaniu około 1 km skręcić w lewo do odległego o 4 km Sanktuarium Maryjnego we wsi Płonka Kościelna.

 Trasa nr 2 – długości 32 km.

Jest to trasa szlakiem architektury  wiejskiej. Trasa rozpoczyna się w miejscowości Turek. Tutaj możemy zapoznać się z pozostałością założeń ogrodowych. Sama kompozycja powstała w XVI wieku. Uwagę należy zwrócić na przydrożne szpalery jesionowo klonowe.

                                              

Następnie kierujemy się w kierunku wsi Gabrysin. Po przejechaniu około 2 km możemy obejrzeć murowany budynek gospodarczy przy miejscowej gorzelni, wzniesiony w XIX wieku na planie ośmioboku. W jego sąsiedztwie wybudowany na planie kwadratu zabytkowy komin w gorzelni.

                            

Z Gabrysia kierujemy się poprzez wieś Wilkowo do odległej o 7 km miejscowości Wołkuny. Tutaj jadąc do wsi Brzozowo Panki, po lewej stronie zobaczyć możemy pozostałości starego wiatraka. Dalej przejeżdżając przez wieś Brzozowo Panki udajemy się do wsi Brzozowo Korabie. Po przejechaniu około 4 km zatrzymujemy się  aby obejrzeć chatę o konstrukcji zrębowej. Chata wprawdzie przebudowana w dość istotny sposób, ale do dziś zachowująca wiele cech zabytkowych.

                               

Ze wsi Brzozowo Korabie poprzez wieś Brzozowo  Antonie jedziemy do miejscowości Brzozowo Chrzczony. Tutaj obejrzeć możemy drewnianą oborę z początku XX wieku oraz dobrze zachowany wiatrak koźlak.

 

 

Ze wsi Brzozowo Chrzczony poprzez wieś Marynki jedziemy do odległego o 6 km Józefina. W tej miejscowości napotykamy na pozostałości założeń ogrodowych z XIX wieku.

                                       

Z Józefina kierujemy się do wsi Pietkowo, gdzie po 4 km jeździe kończymy wędrówkę podziwiając założenia ogrodowe z XVIII wieku o cechach barokowych i promienistym układzie alei.

                                   

 

 
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws