J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne


System Zbiórki Opakowań
PSORPodlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
I Sesja VII Kadencji Rady Gminy Poświętne PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
30.11.2014.

28 listopada 2014 r. odbyła się I Sesja Rady Gminy Poświętne VII kadencji. Obrady poprowadził radny senior Stanisław Brzozowski. Następnie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Poświętnem  Alicja Henryka Dobrzyńska wydała zaświadczenia o wyborze na Radnego Gminy Poświętne oraz Wójta Gminy Poświętne. Po odebraniu zaświadczeń radni złożyli ślubowanie obejmując w ten sposób mandaty radnych Rady Gminy Poświętne.

Po uroczystym ślubowaniu radni zgłosili dwóch kandydatów: na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Poświętne. Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej rozdał radnym karty do głosowania, zaś radni w tajnym głosowaniu wyrazili swoje poparcie dla zgłoszonych kandydatów.

Przewodniczącym VII Kadencji Rady Gminy  Poświętne został Tadeusz Kamiński, a Wiceprzewodniczącym Janusz Ołdakowski.

Wybrano także Komisję Rewizyjną w składzie:

1.    Ryszard Szymborski – Przewodniczący
2.    Sylwester Perkowski – Członek
3.    Stanisław Brzozowski - Członek

oraz Komisję Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, w skład której weszli:

1.    Andrzej Dzierżek – Przewodniczący
2.    Wiesław Gołębiewski – Członek
3.    Aleksander Siedlecki – Członek
4.    Paweł Tomaszewski – Członek
5.    Piotr Zapisek – Członek

Radni Gminy Poświętne VII Kadencji:

1.   Stanisław Brzozowski

2.   Andrzej Dzierżek

3.   Wiesław Gołębiewski

4.    Tadeusz Kamiński

5.   Zbigniew Łapiński

6.   Tomasz Malecki

7.   Janusz Ołdakowski

8.   Sylwester Perkowski

9.   Mariusz Rzepny

10. Aleksander Siedlecki

11. Ryszard Szymborski

12. Jacek Świerżewski

13. Paweł Tomaszewski

14. Mariusz Twarowski

15. Piotr Zapisek

Następnym punktem było złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Poświętne Witolda Łapińskiego, który w swoim wystąpieniu podziękował za poparcie w wyborach oraz zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby zrealizować zamierzenia przedstawione w programie wyborczym. Wyraził także nadzieję, iż współpraca z radnymi będzie układała się, wzorem poprzednich lat, zgodnie, a Gmina Poświętne będzie rozwijała się  dla dobra jej mieszkańców.


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws