J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne

Przerwy w dostawie

energii elektrycznej

 

System Zbiórki Opakowań
PSOR


Jakość powietrzaPodlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
Ostatnia sesja VI kadencji Rady Gminy Poświętne PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
26.10.2014.

24 października 2014  r. odbyła się XXXI Sesja Rady Gminy Poświętne, którą poprowadził Przewodniczący RG Tadeusz Kamiński. Na początku sesji wójt gminy Witold Łapiński złożył na ręce Pana Stanisława Tracikowskiego, sołtysa wsi Gabrysin, podziękowanie za długoletnią współpracę, w związku z jego rezygnacją z piastowanej funkcji.  

Po otwarciu i przyjęciu porządku obrad Radni podczas sesji podjęli uchwały w sprawie:

1.   obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 r. do kwoty 60 zł z 1 q, z kwoty 61,37 zł z 1q, ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r., w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (M.P. z 2014 r. poz. 935);

2.   określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 r. – pozostawiono bez  - na poziomie 2014 r.;

3.   określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r. – stawki ustala się w oparciu o obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. – w Gminie Poświętne na 2015 rok uchwalono stawki podatku od nieruchomości o 0,4 %  wyższe w stosunku do stawek obowiązujących w  2014 r.;

4.   w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.  przyjmowanej do wymiaru podatku leśnego na 2015 r., z kwoty  188,85 za 1m³ do kwoty 171,05 zł za 1m³  ;

5.   zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2017.

Radni przyjęli również informację o analizie oświadczeń majątkowych.

Ostatnim punktem było podsumowanie VI kadencji Rady Gminy Poświętne. Radni oraz sołtysi obecni w sali obrad urzędu gminy obejrzeli prezentację multimedialną dotyczącą inwestycji wykonanych w latach 2010 – 2014 oraz działań, osiągnięć i dokonań związanych z szeroko rozumianą integracją społeczną mieszkańców gminy.

Na zakończenie wójt gminy Witold Łapiński podziękował radnym za owocną współpracę w ostatniej kadencji, życząc im dalszych sukcesów. Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kamiński, w imieniu radnych i swoim, złożył na ręce wójta podziękowanie za wkład pracy, wysiłek oraz zaangażowanie włożone w rozwój infrastruktury, kultury i oświaty, co przyczyniło się do  sukcesu gminy, która uplasowała się na 8 miejscu w kraju, jako jedna z najszybciej rozwijających się gmin rolniczych z dochodami budżetowymi 2800-3300 zł na mieszkańca o największych zmianach w poziomie rozwoju  w latach 2010-2013 (jedyna w województwie podlaskim).

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws