J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne

Przerwy w dostawie

energii elektrycznej

 

System Zbiórki Opakowań
PSOR


Jakość powietrzaPodlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
Rozwój przedszkoli w Gminie Poświętne PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
10.07.2014.


Informacja na temat realizacji projektu systemowego

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Tytuł projektu: „Rozwój  przedszkoli  w Gminie Poświętne ".

 

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 193 738,00 PLN

Środki  własne Gminy Poświętne: 20 847,00 PLN

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 172 891,00 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Podziałanie: 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Okres realizacji: 15.04.2014 r. do 31.12.2014 r.

Beneficjent: Gmina Poświętne

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy w Poświętnem, Zespół Szkół w Poświętnem

 

Opis projektu:

Projekt obejmuje modernizację oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Poświętnem poprzez doposażenie w materiały, zabawki, pomoce dydaktyczne i edukacyjne, meble, sprzęt ICT oraz organizację placu zabaw.

 

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości pracy dwóch oddziałów przedszkolnych w  szkole podstawowej na terenie Gminy Poświętne poprzez ich doposażenie oraz organizację placu zabaw w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich w terminie do 31.12.2014.

 

Cele szczegółowe:

•Stworzenie w dwóch oddziałach przedszkolnych, zlokalizowanych przy  szkole podstawowej w okresie do 31.12.2014 warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-4, poprzez zakup dodatkowego wyposażenia (dostosowanego do potrzeb i możliwości ww. grupy dzieci)

•Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej realizowanej w dwóch oddz. przedszkolnych, zlokalizowanych przy szkole podstawowej dzieciom 3 i 4-letnim poprzez dostosowanie pomieszczeń do możliwości i potrzeb dzieci młodszych, w okresie do 31.12.2014,

•Stworzenie w oddziałach przedszkolnych, w SP w Poświętnem  warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-4 lat, poprzez organizację placu zabaw dostosowanego do potrzeb i możliwości w/w grupy dzieci w okresie do 31.12.2014 r.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws