J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne

Przerwy w dostawie

energii elektrycznej

 

System Zbiórki Opakowań
PSOR


Jakość powietrzaPodlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
Rewitalizacja grobowca hr. Starzeńskich w Pietkowie PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
06.11.2013.
Dobiegły prace związane z odnowieniem zabytkowego grobowca hrabiów Starzeńskich, który znajduje się na cmentarzu parafialnym w Pietkowie.
Prace związane z renowacją zabytku zostały sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku oraz w ramach projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowego grobowca hrabiów Starzeńskich w Pietkowie" działanie 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Oś LEADER.

Proboszcz parafii p.w. Św. Anny w Pietkowie Tadeusz Kaczyński złożył wniosek o dofinansowanie na ratowanie zabytku do LGD Narwiańska Akcja Rozwoju Wsi w Turośni Kościelnej. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i parafia otrzymała 25000 zł dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW_ARIMR).

Odnowiony zabytek posłuży zachowaniu dziedzictwa kulturowego nie tylko parafii Pietkowo, ale także Gminy Poświętne oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu. Poprawa wyglądu i stanu zabytkowego grobowca hrabiów Starzeńskich wpływa jednocześnie na zachęcenie odwiedzających do poznawania zachowanego dziedzictwa kulturowego na obszarze LGD, a także wpisuje się w jego promocję tworząc produkt turystyczny.
Projekt jest współfinansowany w ramach:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja   realizowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


 
« poprzedni artykuł
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws