J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne


System Zbiórki Opakowań
PSOR

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
XXIV Sesja Rady Gminy Poświętne PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
31.10.2013.

29 października 2013  r. odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy Poświętne, którą poprowadził Przewodniczący RG Tadeusz Kamiński. Po otwarciu i przyjęciu porządku obrad Radni podczas sesji podjęli uchwały w sprawie:


  • obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 r. do kwoty 61 zł z 1 q, z kwoty 69,29 zł z 1q, ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r, w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M.P. z 2013 r. poz. 814);
  • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r. – wzrost w stosunku do roku 2013 średnio o 6%. Stawki w podatku od środków transportowych w Gminie Poświętne są bliskie stawkom minimalnym ogłoszonym przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 roku;
  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r. – stawki ustala się w oparciu o obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. – w Gminie Poświętne na 2014 rok uchwalono stawki podatku od nieruchomości o 0,9 %  wyższe w stosunku do stawek obowiązujących w  2013 r.;
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2016;
  • zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2013 r. – wprowadzono zadanie inwestycyjne „Budowę przystanku autobusowego w miejscowości Brzozowo Panki” oraz zatwierdzono przeprowadzenie remontów kapitalnych następujących dróg gminnych: Nr 107576B w Łukawicy i Nr 107591B Brzozowo Muzyły – Brzozowo Solniki;
  • zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Brzozowie Starym.

Radni przyjęli również informację o:

  • analizie oświadczeń majątkowych;
  • w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. przyjmowanej do wymiaru podatku leśnego, która wyniosła 171,05 zł za 1m³;
  • obowiązkowym ubezpieczeniu rolników.

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws