J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne


System Zbiórki Opakowań
PSOR

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
XXII Sesja Rady Gminy Poświętne PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
10.06.2013.

7 czerwca 2013 r. odbyła się XXII Sesja Rady Gminy Poświętne., którą poprowadził Przewodniczący RG Tadeusz Kamiński. Po przyjęciu porządku obrad, jako pierwszy wystąpił  komendant policji w Łapach podinsp. Andrzej Porowski,  który przedstawił stan bezpieczeństwa na obszarze działania komisariatu w Łapach, do którego należy również gmina Poświętne.

Radni oraz sołtysi i mieszkańcy wysłuchali także informacji dotyczącej prac nad projektem wzoru herbu i flagi Gminy Poświętne, którą przedstawił historyk Piotr Sobieszczak.

Kolejnym punktem piątkowej sesji, było odwołanie Skarbnika Gminy Poświętne Pani Wiktorii Kazimierskiej z dniem 15 lipca 2013 r. Odwołanie nastąpiło na wniosek zainteresowanej, w związku z nabyciem prawa do emerytury pracowniczej. Pani Wiktoria Kazimierska pracuje w Gminie Poświętne od 28 lat, a na stanowisku Skarbnika - 16. Podczas sesji wójt Witold Łapiński podkreślił, że współpraca z Panią Wiktorią Kazimierską układała się doskonale. W swoim wystąpieniu podziękował za wieloletnie mądre zarządzanie gminą (która jest w dobrej kondycji finansowej), za uczciwość, rzetelność oraz dbałość o gminne finanse. Było wzruszenie i kwiaty od Radnych oraz Wójta Gminy za trud włożony w rozwój Gminy Poświętne.

Podjęto również uchwały w sprawie:

  • powołania Skarbnika Gminy Poświętne, którym została Pani Anna Zawadzka, pracownik referatu finansowego w Urzędzie Gminy w Poświętnem,
  • zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2013 r,
  • wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Zdrody Nowe,
  • pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej na terenie Gminy Poświętne. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1577 Pietkowo – Osówka w obrębie zabudowy wsi Pietkowo Drugie,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2016.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws