J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne


System Zbiórki Opakowań
PSORPodlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
Absolutorium dla wójta PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
23.04.2013.

W dniu 22 kwietnia 2013 roku w Poświętnem odbyła się XXI Sesja Rady Gminy, na której radni Poświętnego  jedni z pierwszych w powiecie białostockim podjęli uchwałę o udzieleniu absolutoriom Panu Witoldowi Łapińskiemu Wójtowi Gminy Poświętne – za 2012 rok.

Wykonanie budżetu gminy zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Poświętne oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku. Sprawozdanie z wykonania budżetu,  opinia oraz wniosek o udzielenie absolutorium zostały przedstawione Radzie Gminy. Wszyscy radni w głosowaniu jawnym opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy.

W  2012 r. na inwestycje gminne i zakupy inwestycyjne dla gminy oraz pomoc finansową dla Powiatu  wydano  1 850 295,51 zł, z tego:  

1)     środki własne gminy    894 350,95 zł;

2)     Środki z budżetu Unii Europejskiej       486 423 zł.

W 2012 roku wykonano:

1.     Przebudowę drogi gminnej Brzozowo Chabdy – Brzozowo Chrzczony na odcinku 1428 m.b. poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – 298 976,74 zł;

2.     Przebudowę zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół w Poświętnem wraz z robotami budowlanymi wewnętrznymi -169 813,32 zł;

3.     Budowa wiejskiego placu zabaw w Gołębiach – 76 907 zł;

4.     Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę wiejskiego placu zabaw w Pietkowie – kwota 8 841zł;  Realizacja zadania zaplanowana na 2013 rok.

5.     Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę kortu tenisowego w Gołębiach – kwota 7 995 zł. Realizacja zadania zaplanowana na 2013 rok;

6.     Wykonano rozbudowę z przebudową świetlicy wiejskiej  w Grochach i jej wyposażenie -   730 936,60 zł;

7.     Zakupiono działkę o pow.1218 m. kw.  od Parafii Poświętne na powiększenie działki gminnej przeznaczonej pod budowę Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem - 20 128,74 zł. W 2012 roku opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową na budowę Wiejskiego Domu Kultury  w Poświętnem –  56 138,90 zł. Inwestycja zaplanowana na lata 2013-2015.

Wartość trzech zadań  inwestycyjnych współfinansowanych z Powiatem  Białostockim w 2012 roku wyniosła  981 043,12 zł, z tego:

1)     środki własne gminy  - 490 521,56 zł;

2)     środki z budżetu Powiatu Białostockiego – 490 521,56 zł;

Z budżetu Gminy udzielono:

1)  pomocy finansowej na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1565 B na odcinku „Poświętne -  Brzozowo Stare” w wysokości 368 975,83 zł;

2)  pomocy finansowej  na „Wykonanie odwodnienia  drogi powiatowej Nr 1567 B w obrębie wsi Wilkowo Stare – Wilkowo Nowe” w wysokości 51 350,14 zł;

3)  pomocy finansowej  na „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej drogi powiatowej Nr 1563B Poświętne – Zdrody Stare – granica Gminy”w wysokości    49 195,59 zł.

Dofinansowano:

  • wydatki bieżące Komisariatu Policji w Łapach  - kwota 5 000 zł;
  • w 80 % zadanie z zakresu kultury fizycznej realizowane przez UKS ORKAN Poświętne – kwotą 16 000 zł;
  • działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem  kwotą  132 000 zł.

   Stwierdza się, że  dołożono wszelkich starań w celu pełnej realizacji budżetu gminy w 2012 roku i wykonania zadań przyjętych przez Radę Gminy.

Z przedłożonych sprawozdań jednostkowych wynika, że jednostki  organizacyjne gminy również prawidłowo wykonały nałożone na nie zadania.

W 2012 roku wykonano 1280 m.b. modernizacji drogi wojewódzkiej  o Nr 681 na odcinku  Poświętne – Pietkowo za kwotę około 2 000 000 zł. W wyniku czynionych starań Zarząd  Województwa Podlaskiego planuje w 2013 roku  dalsze prace na pozostałym odcinku o długości 1300 mb., co będzie skutkowało 100% wykonaniem modernizacji drogi na terenie Gminy Poświętne. Przebudowa całości drogi wojewódzkiej na terenie Gminy w latach 2008 – 2013 zamknie się kwotą około 20 mln zł.

Radni zapoznali się również z rocznym sprawozdaniem z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za 2012 rok oraz z informacją o stanie mienia gminy.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws