J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne


System Zbiórki Opakowań
PSOR

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
XX Sesja Rady Gminy Poświętne PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
20.03.2013.
15 marca 2013 r. odbyła się XX Sesja Rady Gminy Poświętne., którą poprowadził Przewodniczący RG Tadeusz Kamiński. Po przyjęciu porządku obrad, przewodniczący w imieniu swoim, radnych oraz wszystkich zebranych podziękował Wójtowi Witoldowi Łapińskiemu za 20 lat pracy na rzecz społeczności Gminy Poświętne.

Po tym miłym akcencie radni przystąpili do obrad, podczas których podjęto szereg uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Podjęto również uchwały w sprawie
:
• przyjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne,
• zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem,
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2016,
zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2013 r,.

W sesji wzięła udział Pani Mirosława Jaroszewicz - Łojewska Kierownik Powiatowego Zespou Doradztwa Rolniczego w Białymstoku, która przedstawiła warunki spełniania norm w gospodarstwach rolnych ze szczególnym uwzględnieniem OSN.

Radni przyjeli także sprawozdanie z działności stałych Komisji Rady oraz z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za ro 2012.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws