J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne

Przerwy w dostawie

energii elektrycznej

 

System Zbiórki Opakowań
PSOR


Jakość powietrzaPodlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
XIX Sesja Rady Gminy Poświętne PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
30.01.2013.
30 stycznia 2013 r. odbyła się XIX Sesja Rady Gminy Poświętne, którą poprowadził Przewodniczący RG Tadeusz Kamiński. Na początku sesji Wójt Gminy Witold Łapiński wręczył swojemu zastępcy Panu Alfredowi Dobrzyńskiemu Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, który przyznała mu Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Po tym miłym akcencie radni przystąpili do obrad, podczas których podjęto uchwały w sprawie:

• ustalenia planu pracy Rady gminy i Komisji stałych na 2013 r.,
• zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofiansowanie zadania " Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji drogi powiatowej Nr 1577B Pietkowo - Osówka w obrębie zabudowy wsi Pietkowo Drugie,
pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofiansowanie zadania " Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji drogi powiatowejNr 1567B Brzozowo Stare - Łukawica w obrębie wsi Wilkowo Stare - Wilkowo Nowe,
funduszu sołeckiego na rok 2014,
zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2013 r,.
nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Poświętnem.

Radni gminy przyjęli również sprawozdanie z działaności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które przedstawiła Pani Alicja Kamińska - kierownik GOPS oraz wysłuchali informacji z realizacji Uchwał Rady Gminy podjetych w II półroczu 2012 r. i Zarządzeń Wójta Gminy podjętych w II półroczu 2012 r., które przedstawił Pan Tadeusz Wiśniewolski.


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws