J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne


System Zbiórki Opakowań
PSOR

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
Urząd Gminy PDF Drukuj
Wpisał: Wiesława Kruszewska   
23.08.2007.

Urząd Gminy Poświętne
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:15 – 15:15


WŁADZE GMINY

Wójt Gminy Poświętne - inż. Witold Łapiński

Wójt Gminy Poświętne

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek tygodnia
w godzinach od 8:00 do 15:30 w pokoju nr 11 w Urzędzie Gminy w Poświętnem,


Zastępca Wójta Gminy Poświętne - mgr Alfred Dobrzyński.


Skarbnik Gminy Poświętne - mgr Anna Zawadzka

                                              


Referaty w Urzędzie Gminy

Referat finansowo - księgowy

1. Stanowisko ds. księgowości budżetowej
mgr Dorota Perkowska
pokój nr 9.

2. Stanowisko ds. księgowości budżetowej
mgr Elżbieta Ożarowska
  pokój nr 9.

3. Stanowisko ds. księgowości podatkowej
mgr Elżbieta Grochowska
  pokój nr 18.

4. Stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat
mgr Agnieszka Kuryś

  pokój nr 18.

5.
Stanowisko ds.gospodarowania odpadami komunalnymi
mgr Anna Roszkowska
  pokój nr 6

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
mgr Alicja Henryka Dobrzyńska

Stanowisko samodzielne ds administracyjno-gospodarczych
i sekretarsko-kancelaryjnych.


mgr Dorota Perkowska
pokój nr 10.

Stanowisko samodzielne ds rolnictwa i oświaty i obsługi rady.

Inspektor ds. Rolnictwa, Oświaty i Obsługi Rady
Tadeusz Wiśniewolski
  pokój nr 14.

Stanowisko samodzielne ds Dróg, Geodezji i Obrony Cywilnej.

Inspektor ds. Dróg, Geodezji i Obrony Cywilnej
Andrzej Roszkowski
  pokój nr 7.

Stanowisko samodzielne ds promocji gminy i informatyki.

Informatyk
mgr Andrzej Suchowierski
  pokój nr 5.

Radca prawny

mgr Jarosław Kazimierz Łapiński


Rada Gminy w Poświętnem:

Przewodniczący Rady - Tadeusz Kamiński
Wiceprzewodniczący - Janusz Ołdakowski

Radni:

Stanisław Brzozowski
Andrzej Dzierżek
Wiesław Gołębiewski
Zbigniew Łapiński
Tomasz Malecki
Janusz Ołdakowski
Sylwester Perkowski
Mariusz Rzepny

Aleksander Siedlecki
Ryszard Szymborski
Jacek Świerżewski
Paweł Tomaszewski
Mariusz Twarowski
Piotr Zapisek


Komisje Rady

Komisja Rewizyjna

1. Ryszard Szymborski - Przewodniczący
2. Sylwester Perkowski - członek
3. Stanisław Brzozowski - członek

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

1. Andrzej Dzierżek - Przewodniczący
2. Aleksander Siedlecki – członek
3. Piotr Zapisek - członek
4.
Wiesław Gołębiewski - członek
5. Paweł Tomaszewski - członek


LISTA SOŁECTW I SOŁTYSÓW:

 1.  Brzozowo Antonie - Roszkowski Marek
  2.
Brzozowo Chabdy -
 3.  Brzozowo Chrzczony - Jolanta Roszkowska
 4.  Brzozowo Chrzczonki -
 5.  Brzozowo Korabie - Brzozowski Bogusław
 6.  Brzozowo Muzyły - Tomasz Pietryńczak
 7.  Brzozowo Panki -
 8.  Brzozowo Solniki - Zdrodowski Marcin
 9.  Brzozowo Stare - Porowski Zbigniew
10. Chomizna - Jabłońska Helena
11. Dzierżki -
12. Dzierżki Ząbki - Przybylski Bogusław
13. Gabrysin - Osmólski Andrzej
14. Gołębie -
15. Grochy - Szymborski Ireneusz
16. Józefin - Pieczur Waldemar
17. Kamińskie Jaski - Kamiński Mieczysław
18. Kamińskie Ocioski -
19. Kamińskie Wiktory -
      Kamińskie Pliszki
20. Liza Nowa - Zakrzewska Aniela
21. Liza Stara - Baranowski Edward
22. Łukawica - Osiekowicz Mariusz
23. Marynki - Brzozowski Jan
24. Poświętne - Siedlecki Aleksander
25. Pietkowo - Wilczewski Andrzej
26. Pietkowo Drugie - Pasiuk Stanisław
27. Porośl Wojsławy - Roszkowska Wiesława
28. Porośl Głuchy - Rostkowski Aleksander
29. Turek - Pasternak Iwona Barbara
30. Wołkuny - Sylpaczuk Krzysztof
31. Wilkowo Nowe - Łapiński Krzysztof
32. Wilkowo Stare - Kuryś Agnieszka
33. Zdrody Nowe -
34. Zdrody Stare - Perkowska Wanda

 


 
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws