J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne


System Zbiórki Opakowań
PSORPodlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
Urząd Gminy PDF Drukuj
Wpisał: Wiesława Kruszewska   
23.08.2007.

Urząd Gminy Poświętne
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:15 – 15:15


WŁADZE GMINY

Wójt Gminy Poświętne - inż. Witold Łapiński

Wójt Gminy Poświętne

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek tygodnia
w godzinach od 8:00 do 15:30 w pokoju nr 11 w Urzędzie Gminy w Poświętnem,


Zastępca Wójta Gminy Poświętne - mgr Alfred Dobrzyński.


Skarbnik Gminy Poświętne - mgr Anna Zawadzka

                                              


Referaty i Komórki Organizacyjne

Referat Finansowo - Księgowy
   Stanowisko ds. księgowości budżetowej :  Dorota Perkowska
   Stanowisko ds. księgowości budżetowej:   Elżbieta Ożarowska
   Stanowisko ds. księgowości podatkowej:   Elżbieta Grochowska
   Stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat:   Agnieszka Kuryś
   Stanowisko ds. stypendia, akcyza, zezwolenia na alkohol:  Roksana Truskolaska

Urząd Stanu Cywilnego
    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Alicja Henryka Dobrzyńska
    Stanowisko ds  ewidencji ludności i dowody osobiste - Anna Roszkowska
RODO -
informacje
Sprawy Obywatelskie -
informacje

Radca Prawny;
   Jarosław Kazimierz Łapiński

 

Stanowisko do spraw dróg i gospodarki nieruchomościami
  
Tomasz Malecki

 

Stanowisko do spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i rolnictwa
   Karol Sienkiewicz

 

Stanowisko do spraw administracyjno – kancelaryjnych

  Joanna Łochnicka

 

Stanowisko do spraw obsługi rady gminy i kultury
   Izabela Czemierys

Stanowisko do spraw promocji gminy i informatyki
  Andrzej Suchowierski


Rada Gminy w Poświętnem:

Przewodniczący Rady - Wiesław Gołębiewski
Wiceprzewodniczący -
Paweł Tomaszewski

Radni:

 1. Stanisław Brzozowski
 2. Andrzej Dzierżek
 3. Wiesław Gołębiewski
 4. Piotr Klimaszewski
 5. Zbigniew Łapiński
 6. Łukasz Mojzel
 7. Andrzej Mucha
 8. Agnieszka Ostrowska
 9. Wojciech Feliks Roszkowski
 10. Mariusz Rzepny
 11. Marcin Maciej Stańczuk
 12. Jacek Świerżewski
 13. Elżbieta Tokarz
 14. Paweł Tomaszewski
 15. Marcin Piotr Twarowski.

 

Komisje Rady

Komisja Rewizyjna

1.

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

1.


LISTA SOŁECTW I SOŁTYSÓW:

 1.  Brzozowo Antonie - Roszkowski Marek
  2.
Brzozowo Chabdy -
 3.  Brzozowo Chrzczony -
 4.  Brzozowo Chrzczonki -
 5.  Brzozowo Korabie - Brzozowski Bogusław
 6.  Brzozowo Muzyły - Tomasz Pietryńczak
 7.  Brzozowo Panki -
 8.  Brzozowo Solniki -
 9.  Brzozowo Stare - Porowski Zbigniew
10. Chomizna - Jabłońska Helena
11. Dzierżki -
12. Dzierżki Ząbki - Przybylski Bogusław
13. Gabrysin - Osmólski Andrzej
14. Gołębie -
15. Grochy - Szymborski Ireneusz
16. Józefin -
17. Kamińskie Jaski - Kamiński Wojciech
18. Kamińskie Ocioski -
19. Kamińskie Wiktory -
      Kamińskie Pliszki
20. Liza Nowa - Zakrzewska Renata
21. Liza Stara - Baranowski Edward
22. Łukawica - Osiekowicz Mariusz
23. Marynki - Brzozowski Jan
24. Poświętne -
25. Pietkowo - Wilczewski Andrzej
26. Pietkowo Drugie - Pasiuk Stanisław
27. Porośl Wojsławy - Roszkowska Wiesława
28. Porośl Głuchy - Rostkowski Aleksander
29. Turek -
30. Wołkuny - Sylpaczuk Krzysztof
31. Wilkowo Nowe - Łapiński Krzysztof
32. Wilkowo Stare - Kuryś Agnieszka
33. Zdrody Nowe -
34. Zdrody Stare - Perkowska Wanda

 


 
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws