J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne


System Zbiórki Opakowań
PSORPodlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
XVI Sesja Rady Gminy Poświętne PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
07.09.2012.
7 września 2012 r. odbyła się XVI Sesja Rady Gminy Poświętne, którą poprowadził Przewodniczący RG Tadeusz Kamiński. Po otwarciu i przyjęciu porządku obrad Radni podczas sesji:

• przyjęli informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r., informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za I półrocze 2012 r.

W dalszej części obrad radni podjęli uchwały:
  • w sprawie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Poświętne na lata 2012-2032;
  • o zmianie uchwały Nr XII/68/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania II etapu modernizacji drogi powiatowej Poświętne - Brzozowo Stare;
  • o zmianie uchwały Nr XII/6/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej Nr 1567B w obrębie wsi Wilkowo Stare- Wilkowo Nowe”; w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2012 r.;
  • w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVIII/115/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Poświętne. Radni przyjęli także informację z realizacji Uchwał rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy podjętych w I półroczu 2012 r.Miłym akcentem sesji była wizyta uczniów klasy 0a miejscowego Zespołu Szkół, którzy przyjechali w towarzystwie Pani Dyrektor Bożeny Brzozowskiej oraz wychowawczyni Marianny Bagińskiej. Dzieci przybyły na sesję, aby podziękować Panu Wójtowi Witoldowi Łapińskiemu oraz Radzie Gminy w imieniu uczniów wszystkich klas młodszych za wybudowanie pięknego placu zabaw w pobliżu szkoły. Plac zabaw służy młodszym dzieciom, jako miejsce rekreacji i zabaw na świeżym powietrzu. Przedszkolaki podziękowały również za wyremontowanie sali, w której spędzają większość czasu na zajęciach.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws