J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne


System Zbiórki Opakowań
PSOR

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
Plac zabaw w Gołębiach PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
18.07.2012.

W trosce o właściwe warunki rozwoju dzieci władze gminy Poświętne postanowiły stworzyć atrakcyjne i łatwo dostępne miejsce, które zachęciłoby rodziców z małymi dziećmi do przebywania na wolnym powietrzu.

We wsi Gołębie wybudowano plac zabaw, który będzie miejscem zabaw dzieci oraz odpoczynku i rekreacji dorosłych. Z placu zabaw mogą korzystać  mieszkańcy nie tylko Gołębi i Poświętnego, ale także okolicznych wsi. Plac zabaw usytuowany jest w pobliżu miejscowej szkoły i wyposażony jest w huśtawki, zjeżdżalnie, sprężynowce, ławeczki.

Gmina Poświętne należy do Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, które skupia 9 gmin: Choroszcz, Suraż, Kobylin Borzymy, Łapy, Sokoły, Turośń Kościelna, Tykocin, Poświętne oraz Wyszki, dzięki czemu mogła starać się o dofinansowanie placu zabaw.

W marcu 2012  roku Gmina Poświętne złożyła wniosek o  przyznania pomocy na realizację zadania pn."Budowa wiejskiego placu zabaw w Gołębiach” na kwotę 25 000 zł w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie. Budowę placu zabaw rozpoczęto 28.05.2012 r., a zakończono 12.07.2012 r.  Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł około 70 tys. zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 25 tys. zł., pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy.

 

Plac zabaw we wsi Gołębie będzie służył mieszkańcom gminy jako miejsce zabaw dla dzieci i spotkań rodziców, podniesie także standard ich życia oraz poprawi estetykę miejscowości.

 

Na placu zabaw obowiązuje regulamin, którego należy przestrzegać.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Operacja pt.
"Budowa wiejskiego placu zabaw w Gołębiach" współfinansowana ze środków  Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader  Programu Rozwoju Obszarów Wiejscich na lata 2007- 2013

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws