J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne


System Zbiórki Opakowań
PSORPodlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
Nowa droga w gminie Poświętne PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
28.05.2012.
W budżecie gminy Poświętne na 2012 rok przewidziano inwestycję Przebudowa drogi gminnej Nr 107584 B Brzozowo Chabdy – Brzozowo Chrzczony.

W dniu 10 stycznia 2012 roku został ogłoszony przetarg na wykonanie inwestycji. Złożono 8 ofert, jednak przetarg został unieważniony z powodu zbyt wysokich cen ofertowych.

W dniu 02.02 2012 roku ogłoszono kolejny przetarg, do którego przystąpiło 5 firm.
W wyniku drugiego przetargu wyłoniono wykonawcę tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych TRAKT z Wysokiego Mazowieckiego.

Prace remontowe trwały w okresie od 26.03.2012 do 26.04.2012 r.

Wykonano remont nawierzchni drogi na odcinku o długości 1428 mb polegający na:

- wyrównaniu istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie,

- wyrównaniu podbudowy mieszanka mineralno- bitumiczną,

- ułożeniu przepustów pod koroną drogi,

- uzupełniono pobocza kruszywem stabilizowanym mechanicznie,

- ułożono nawierzchnię z betonu asfaltowego.

Wartość zadania wyniosła 298 000 zł.

Na sesji Rady Gminy Poświętne w dniu 8 maja 2012 roku Pan Wiesław Perkowski radny wsi Brzozowo Chabdy, Brzozowo Chrzczony, Brzozowo Chrzczonki i Brzozowo Muzyły złożył w imieniu mieszkańców podziękowanie za piękną drogę. Mieszkańcy wsi Brzozowo Chabdy i Chrzczony czynili starania o naprawę wymienionej drogi od wielu lat. Radny podkreślił, że dzięki nowo wyremontowanej nawierzchni poprawił się standard ich życia.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws