J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne

Przerwy w dostawie

energii elektrycznej

 

System Zbiórki Opakowań
PSOR


Jakość powietrzaPodlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
XII Sesja Rady Gminy Poświętne PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
03.02.2012.
1 lutego 2012 r. odbyła się XII Sesja Rady Gminy Poświętne, którą poprowadził Przewodniczący RG Tadeusz Kamiński.

Po otwarciu i przyjęciu porządku obrad Radni podczas sesji podjęli uchwały w sprawie:
  • zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Nowe taryfy przedstawił Radzie Ryszard Chim przedstawiciel Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach. Na 2012 rok zatwierdzono taryfy: woda – 2,32 zł netto za 1m , ścieki 3,23 zł  netto za 1 m 3 ;
  • zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Brzozowie Starym w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Zespole Szkół w Poświętnem;
  • udzielenia pomocy finansowej powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie opracowania dokumentacji przetargowo-kosztorysowej drogi powiatowej Poświętne- Zdrody Stare (granica gminy) w kwocie 50000 zł;
  • udzielenia pomocy finansowej powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie II etapu modernizacji drogi powiatowej Poświętne – Brzozowo Stare w kwocie 350 000 zł;
  • udzielenia pomocy finansowej powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie wykonania odwodnienia drogi powiatowej w obrębie wsi Wilkowo Stare- Wilkowo Nowe w kwocie 50 000 zł;
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2016, które przedstawiła Wiktoria Kazimierska Skarbnik Gminy;
  • określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości;
  • nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku;
  • ustalenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady Gminy na 2012 rok.Radni przyjęli także informację z realizacji Zarządzeń Wójta Gminy podjętych w II półroczu 2011 r.


W XII Sesji rady Gminy Poświętne uczestniczył Andrzej Pleszuk Kierownik ARiMR w Białymstoku, który przedstawił zebranym informację dotyczącą zmian w zakresie dopłat bezpośrednich dla rolników oraz wypełniania wniosków. Zapewnił także, że będzie możliwość zorganizowania spotkania informacyjnego dla rolników  w Urzędzie Gminy oraz pomoc w odbiorze wniosków (w marcu).
 
Podczas sesji radni wysłuchali sprawozdania Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem z działalności Ośrodka w 2011 roku.

 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws