J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne


System Zbiórki Opakowań
PSOR

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
Gmina Poświętne - budżet na 2012 r. uchwalony PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
16.12.2011.

16 grudnia 2011 roku odbyła się XI Sesja Rady Gminy Poświętne. Na początku młodzież szkolna przedstawiła inscenizację bożonarodzeniową przy akompaniamencie Pani Uli Wiluk, co stało się już tradycją. Wójt gminy Witold Łapiński w podziękowaniu za uatrakcyjnienie spotkania obdarował dzieci słodyczami.
 
Gmina Poświętne wzorem lat ubiegłych jako pierwsza w województwie w uchwaliła budżet na 2012 rok.

Gmina Poświętne wzorem lat ubiegłych jako pierwsza w województwie w uchwaliła budżet na 2012 rok. Wcześniej projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów oraz uzyskał pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. Dochody budżetu uchwalono w wysokości 10 034 743 zł, w tym dochody bieżące 9 764 743 zł, dochody majątkowe 270 000 zł. Wydatki uchwalono o w wysokości 10 017 280 zł, z czego na zadania inwestycyjne przeznaczono 1 546 290 zł.

W budżecie zabezpieczono środki na utrzymanie szkół na terenie gminy, z uwzględnieniem 3,80 % podwyżki dla nauczycieli od miesiąca września 2012 roku, na pomoc społeczną , na utrzymanie straży pożarnych oraz rozwój kultury fizycznej.
 
Gmina Poświętne przewiduje zamknięcie roku 2011 roku z realnym zerowym poziomem zadłużenia. W 2012 roku założono realizację inwestycyjnych zadań inwestycyjnych:
  • Modernizacja drogi gminnej Brzozowo Chabdy –Brzozowo Chrzczony – 300000 zł;
  • Remont drogi dojazdowej do pól Liza Stara – Liza Nowa - 100000 zł
  • Remont w szkole w Poświętnem – 100000 zł;
  • Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Grochach i jej wyposażenie -  721432 zł;
  • Starostwo Powiatowe - (pomoc finansowa na wykonanie kanalizacji burzowej w Wilkowie) - 150 000 zł; przy dofinansowaniu Powiatu w kwocie takiej samej tj. 150000 zł
  • Starostwo Powiatowe - (pomoc finansowa na wykonanie drogi powiatowej na odcinku Poświętne – Dzierżki – 200 000 zł; przy dofinansowaniu Powiatu w kwocie takiej samej tj. 200000 zł.
Uchwalony budżet 2012 roku zakłada wykonanie wymienionych wszystkich zadań inwestycyjnych przy udziale środków budżetowych uzupełnionych o założone środki unijne bez zaciągania realnych kredytów. Budżet 2012 roku planuje się również zamknąć bez zadłużania gminy.
 
Radni podziękowali wójtowi za wykonanie zadań budżetu 2011 roku, wyrazili uznanie dla jego ciężkiej, konsekwentnej pracy, zapewniającej ciągły, dynamiczny rozwój gminy. Szczególne uznanie wyrazili jednogłośnie uchwalając budżet na 2012 rok, a jednocześnie Rada podkreśliła , że w budżecie są zawarte realne zadania, które nie są obietnicami bez pokrycia.
 
Akcentem podkreślającym świąteczny charakter ostatniej w tym roku sesji były bożonarodzeniowe życzenia oraz wspólne dzielenie się opłatkiem.


 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws