J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne


System Zbiórki Opakowań
PSOR

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
X Sesja Rady Gminy Poświętne PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
01.12.2011.

30 listopada 2011 r. odbyła się X Sesja Rady Gminy Poświętne, którą poprowadził Przewodniczący RG Tadeusz Kamiński. W sesji uczestniczyli również sołtysi i mieszkańcy gminy zainteresowani tematem dotyczącym planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii energetycznej, która będzie przebiegać przez teren gminy Poświętne.
 
Po otwarciu i przyjęciu porządku obrad Radni podczas sesji rozpatrywali m.in. następujące tematy:

  • Podjęto uchwałę sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew - Ostrołęka (docelowo Narew – Łomża) na terenie gminy Poświętne. W związku z na sesję zostali zaproszeni: Mirosław Armatowski przedstawiciel PSEOperator, Teresa Kiejzik przedstawiciel konsorcjum projektu, Wiktor Panfiluk główny projektant studium i planu oraz Paweł Ziach przedstawiciel ELBUD Katowice, którzy udzielali wyjaśnień zainteresowanym mieszkańcom gminy w związku z przebiegiem linii elektroenergetycznej.
  • Podjęto uchwałę w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – Część II, administracja samorządowa”. Projekt będzie realizowany w 2013 r., gdzie całkowita jego wartość dla województwa podlaskiego wynosi 701115672,73 zł (129 jednostek), z czego gmina Poświętne otrzyma 117741,75 zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, IV Oś Priorytetowa: Społeczeństwa Informacyjne, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wkład własny gminy dotyczący projektu wyniesie 17661,26 zł. W ramach dofinansowania zostanie zakupionych 7 laptopów roboczych, 3 skanery oraz 20 laptopów dla nauczycieli.
  • Podjęto uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Na zakończenie sesji radni mieli okazję obejrzeć nowy radiowóz zakupiony dla Komisariatu Policji w Łapach. Jest to profesjonalnie wyposażony Jeep wrangler przystosowany do pełnienia służby i podejmowania interwencji w trudnym terenie. Jest to pierwszy taki pojazd na Podlasiu. Gmina Poświętne dofinansowała zakup tego pojazdu w kwocie 5000 zł.
 
 


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws