J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne


System Zbiórki Opakowań
PSORPodlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
IX Sesja rady Gminy Poświętne PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
03.11.2011.
27 października 2011 r. odbyła się IX sesja Rady Gminy Poświętne.

Po otwarciu sesji przez Przewodniczącego rady Gminy Tadeusza Kamińskiego i przyjęciu przez radnych porządku obrad, młodzież z Gimnazjum w Poświętnem zaprezentowała montaż słowno - muzyczny pt. "Nie tylko człowiek modlitwy" poświęcony błogosławionemu Janowi Pawłowi II.

Miesiąc październik był szczególnie ważny w życiu papieża Polaka Jana Pawła II (wstąpił do seminarium, wybrano Go na Stolicę Piotrową, ulubioną modlitwą był różaniec), dlatego też w tym miesiącu młodzież gimnazjum w Poświętnem  przystąpiła do konkursu recytatorskiego poezji Karola Wojtyły.  Papież nie był zwyczajnym poetą, szkolny konkurs zamienił się więc w nastrojowy, liryczny montaż słowno- muzyczny, który artystycznie uzdolniona młodzież postanowiła zaprezentować na październikowej sesji Rady Gminy.
 
Dyrektor Zespołu Szkół w Poświętnem Bożena Brzozowska, przedstawiając radnym gimnazjalnych artystów, podkreśliła, że szkoła to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, ale także miejsce rozwijania swoich zainteresowań i pasji. To miejsce, w którym rodzą się i rozwijają artystyczne talenty.
Występ został przygotowany pod kierunkiem Marty Jaworskiej nauczycielki języka polskiego i Urszuli Wiluk nauczycielki muzyki. Oprawę muzyczną wzbogacił grą na gitarze Wiesław Gołębiewski nauczyciel języka angielskiego (jeden z radnych). Wsparcia duchowego udzielał wszystkim ksiądz Piotr Rytel.

Występ podobał się radnym, władzom gminy i zaproszonym gościom. Wójt Witold Łapiński poza słowami uznania nagrodził artystów słodyczami i życzył im dalszych sukcesów w rozwoju talentów.

Po występie młodzieży, radni kontynuowali roboczą część IX sesji Rady Gminy Poświętne:

Informację w sprawie ładu, porządku i bezpieczeństwa na terenie Gminy Poświętne przedstawił komendant  Komendy Policji w Łapach Jarosław Grycuk;

Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny oraz o wynikach sprawdzianu i egzaminów przedstawił inspektor ds. oświaty Tadeusz Wiśniewolski;

Informację w sprawie organizacji szkół w roku 2011-2012 przedstawili dyrektorzy szkół: Bożena Brzozowska – dyrektor Zespołu Szkół w Poświętnem i Wiesław Jakimiec – dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzozowie Starym;
Informację o analizie oświadczeń majątkowych przekazał radnym Tadeusz Wiśniewolski;

Podjęto m.in. uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2011 i lata 2012-2014; zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2011 r.; określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r., stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.; zwolnień od podatku od nieruchomości; obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 r.; średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r., przyjmowanej do wymiaru podatku leśnego na 2012 r.

Podjęto także uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 i uchwałę w sprawie zasad sprawowania pogrzebu na koszt gminy. 
 
« poprzedni artykuł
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws