J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne

Przerwy w dostawie

energii elektrycznej

 

System Zbiórki Opakowań
PSOR


Jakość powietrzaPodlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
Otwarcie centrum wsi Pietkowo PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
31.08.2011.

30 sierpnia 2011 r. odbyła się VIII sesja Rady Gminy Poświętne. Po otwarciu i przyjęciu porządku obrad radni podczas sesji rozpatrywali m.in. następujące tematy:
> przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r., o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego GBP w Poświętnem za I półrocze 2011r,

>
podjęto uchwałę w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poświętne – w zakresie wyznaczania przebiegu trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka Narew przez teren Gminy Poświętne.

W sesji uczestniczył przedstawiciel PSE Ostrołęka Mirosław Arnatowski.

Ostatnim punktem posiedzenia Rady Gminy było uroczyste otwarcie centrum wsi Pietkowo. Inwestycja była współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 316929 zł. Środki własne gminy to 569042 zł. Koszt całej inwestycji wyniósł 885971 zł. Zadanie to polegało na budowie publicznego skweru wiejskiego wraz z obiektami małej architektury oraz budowlami i urządzeniami towarzyszącymi tj. ścianą oporową, platformami ekspozycyjnymi i infrastrukturą techniczną: kanalizacją deszczową, instalacją oświetlenia zewnętrznego oraz 26 miejscami parkingowymi.

W uroczystości otwarcia, która rozpoczęła się Mszą Św. w kościele parafialnym p.w. Św. Anny w Pietkowie, uczestniczyli: władze gminy z wójtem Witoldem Łapińskim na czele, prezes zarządu Agencji Promocji Inwestycji spółki z o.o. w Warszawie Andrzej Czajkowski, kierownik budowy firmy TOMS Sp. Z o. o . Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowo – Usługowego z Choroszczy (wykonawca inwestycji) oraz zaproszeni goście i mieszkańcy Pietkowa.

Nowo wybudowaną inwestycję poświęcił ksiądz proboszcz Tadeusz Kaczyński, który podczas kazania skierował do wójta gminy i radnych słowa podziękowania za zagospodarowanie centrum wsi Pietkowo, za wybudowanie pięknego skweru oraz parkingu, które posłużą nie tylko mieszkańcom Pietkowa, ale i okolicznych wsi. W imieniu mieszkańców podziękował również radny z Pietkowa Paweł Tomaszewski, który zauważył, że mało która wieś, nie będąca siedzibą gminy, posiada tak piękny skwer z parkingiem, gdzie będzie można organizować imprezy plenerowe, a także pójść na spacer.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws