J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne


System Zbiórki Opakowań
PSORPodlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
V Sesja VI Kadencji Rady Gminy Poświętne PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
08.04.2011.

31 marca 2011 r. odbyła się V Sesja Rady Gminy Poświętne, którą poprowadził Przewodniczący RG Tadeusz Kamiński. W V Sesji Rady Gminy Poświętne uczestniczyli również sołtysi, którzy zostali wybrani na następną kadencję.
Po otwarciu i przyjęciu porządku obrad Radni podczas sesji rozpatrywali następujące tematy:
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w ramach tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który przedstawiła Alicja Kamińska Kierownik GOPS.

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przebiegu linii elektrycznej 400 KV Narew - Ostrołęka na terenie Gminy Poświętne, który przedstawił Alfred Dobrzyński Zastępca Wójta. Na sesji był również obecny przedstawiciel Firmy ELBUD, który wyjaśnił zebranym, na czym będzie polegała budowa tej linii.
 
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zmiany w budżecie gminy na 2011 rok, które przedstawiła Wiktoria Kazimierska Skarbnik Gminy.
 
Tadeusz Wiśniewolski przedstawił informację w sprawie  problematyki  konserwacji urządzeń melioracyjnych oraz funkcjonowania spółek na terenie gminy.
 
Radni Gminy Poświętne  podjęli również uchwałę w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.
 
Po obradach uczestnicy sesji mogli obejrzeć samochód strażacki, który gmina Poświętne otrzymała w darze od gminy Frontenhausen dla OSP w Poświętnem.


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws