J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne


System Zbiórki Opakowań
PSOR

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
Podsumowanie V kadencji samorządu PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
16.11.2010.
Uroczysta Sesja Rady Gminy Poświętne.

W dniu 3 listopada 2010 r. odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące pracę Rady Gminy Poświętne V kadencji 2006-2010. Przewodniczący Rady Tadeusz Kamiński wraz z Wójtem Witoldem Łapińskim podziękowali radnym za cztery lata dobrej współpracy oraz duże zaangażowanie w pracę poszczególnych komisji na rzecz mieszkańców i rozwoju gminy. Na spotkanie przybył także Mieczysław Baszko - wicemarszałek województwa podlaskiego, który podkreślił wkład samorządu w rozwój infrastruktury w gminie Poświętne oraz zaakcentował jej znaczący rozwój w ostatnich latach. Wójt Witold Łapiński zauważył, że było to możliwe dzięki zgodnej współpracy władz samorządowych oraz instytucji i jednostek działających na terenie gminy.

Uroczystą sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kamiński, który przedstawił zebranym porządek obrad. W pierwszej części XXXIII Sesji  Rady Gminy Poświętne, wójt  Witold Łapiński złożył na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Tadeusza Kamińskiego oraz wszystkich radnych mijającej kadencji, podziękowania za wieloletnią współpracę oraz zaangażowanie w rozwój gospodarczy i społeczny gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Poświętne w imieniu wszystkich radnych złożył podziękowanie Wójtowi Gminy Witoldowi Łapińskiemu za pełne zaangażowanie w pracę dla dobra społeczności lokalnej oraz wysiłek włożony na rzecz rozwoju Gminy Poświętne.

Podczas sesji wicemarszałek województwa podlaskiego Mieczysław Baszko wręczył rolnikom z gminy Poświętne Odznaki Honorowe „Zasłużony Dla Rolnictwa”. Odznaczeniem uhonorowani zostali:

1.      Kamiński Tadeusz – Brzozowo Stare
2.      Łapiński Tadeusz - Gołębie
3.      Kusielczuk Robert- Pietkowo
4.      Roszkowski Marek – Brzozowo Antonie
5.      Szymborski Ryszard - Grochy
6.      Pasko Henryk – Wilkowo Stare

Podziękowania wręczono także wszystkim realizatorom projektów z zakresu integracji społecznej w ramach PPWOW, na które gmina Poświętne pozyskała ponad 200 tys. zł. Zrealizowano 8 projektów skierowanych do społeczności lokalnej:

- Więcej wiedzy i profilaktyki - mniej pożarów
- Wakacje z biblioteką
- Jak ryby w wodzie
- Zdrowi,  sprawni,  bezpieczni
- Gramy, śpiewamy, tańczymy
- Jubileusz 100-lecia OSP Pietkowo – historia, teraźniejszość i przyszłość
- Patriotyzm – historia i tradycja wczoraj i dziś
- Jesteśmy razem

Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy - sołtysi oraz kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

Wykaz przedsięwzięć zrealizowanych na terenie Gminy Poświętne w latach 2006-2010.

Gospodarka komunalna:

- Zakończenie budowy kanalizacji w miejscowościach: Brzozowo Chrzczony, Brzozowo Chrzczonki, Brzozowo Chabdy, Brzozowo Stare, Brzozowo Panki, Wołkuny – wartość zadania 3.703.262 zł, w tym środki EFRR – 2.725.133 zł.,
- Budowa kanalizacji w miejscowościach: Wilkowo Stare, Wilkowo Nowe, Liza Stara, Liza Nowa – wartość całkowita zadania 2.937.471 zł w tym środki PROW 1.805.822 zł          
- Wykonanie chodnika w miejscowości Gołębie – wartość 100.000 zł,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego we wszystkich miejscowościach gminy, polegająca na instalacji lamp energooszczędnych – wartość 600.000 zł,
- wybudowanie pięciu przystanków autobusowych – wartość zadania 30.000 zł.
 
Budowa i modernizacja dróg:
- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku o długości 3600 mb, w tym przebudowa ulic w miejscowości Poświętne obejmująca budowę parkingów na 100 samochodów – wartość 11.500.000 zł, wykonanie czterech przepustów na odcinku Poświętne – Pietkowo – wartość 2.000.000 zł – inwestycja finansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku,
- Modernizacja drogi powiatowej Gąsówka Stara – Kamińskie Ocioski o długości 4200 mb – wartość zadania 745.275 zł, z tego 50 % finansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Białymstoku,
- Modernizacja drogi powiatowej Poświętne – Brzozowo Stare  na odcinku 2 km – wartość 934.268 zł, z tego 50 % finansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Białymstoku,
- Budowa drogi powiatowej Pietkowo – Osówka o długości 500 mb – wartość 198.500 zł, z tego 50% finansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Białymstoku,
- Przebudowa drogi gminnej odcinek od drogi powiatowej do końca terenu zabudowanego wsi Brzozowo Solniki – 73.290 zł,
- Remont drogi w Zdrodach Starych – wartość 22.610 zł,
- Modernizacja drogi rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Brzozowo Antonie i Brzozowo Korabie – wartość 230.000 zł,
- Modernizacja drogi rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Dzierżki Janowięta i Wojciechowięta – 152.744 zł,
- Przebudowa drogi Brzozowo Chrzczony – Brzozowo Chabdy – wartość zadania 164.000 zł, w tym 50.000 zł ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej odcinek w m. Brzozowo Korabie – wartość 70.974 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzozowo Antonie – wartość 106.751 zł,
-Przebudowa dróg gminnych - przejście przez m. Brzozowo Muzyły – wartość 57.660 zł,
- Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej do końca terenu zabudowanego wsi Brzozowo Solniki – wartość 73.290 zł,
- Przebudowa i drogi gminnej na odcinku Brzozowo Muzyły –Brzozowo Solniki – wartość 116.370 zł,
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Brzozowo Panki   - wartość zadania 231.400 zł,
- Remont drogi gminnej w m. Marynki – wartość 170.850 zł.
 
Oświata:
- Budowa Gminnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu drogowego przy Zespole Szkół w Poświętnem – 15.835 zł, w tym 12.235 zł ze środków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku,
- Zakup autobusu marki MERCEDES do dowożenia uczniów do szkół – wartość 209.000 zł, w tym 97.000 zł ze środków PFRON,
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Poświętnem – wartość inwestycji 330.000 zł,
 
Kultura:
- Przebudowa świetlicy w Zdrodach Nowych – wartość 88.420 zł,
- Modernizacja budynku świetlicy Wiejskiej w Porośli Wojsławach – wartość 275.228 zł,
- Budowa świetlicy Wiejskiej w Wilkowie Starym – wartość 564.313 zł,  złożono wniosek o dofinansowanie z PROW na kwotę 346.913 zł,
- Rozbudowa Świetlicy wiejskiej w Brzozowie Starym – 629.532 zł, złożono wniosek o dofinansowanie z PROW na kwotę 387.007 zł.
-Remont pomieszczenia przystosowanego na Gminną Bibliotekę Publiczną w Poświętnem – wartość 40.171 zł, w tym 5.167 zł ze środków Powiatowego Urzędu pracy w Białymstoku,
- Zakup wyposażenia do Gminnej Biblioteki publicznej – wartość 29.414 zł.
 
Ochrona zdrowia:
- Rozbudowa z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia w Poświętnem - wartość inwestycji 1.080.942 zł,
- Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Poświętnem – wartość zadania 58.271 zł.
 
Administracja:
- Komputeryzacja Urzędu Gminy – „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności” w latach 2006-2007 – wartość 59.517 zł, w tym 44.637 zł ze środków EFRR,
- Zakup sprzętu komputerowego i biurowego do Urzędu Gminy – wartość zadania 34.084 zł.
 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws